Wat nu met onze bushokjes?

In juni 1999 sloot het stadsbestuur met de NV City Advertising (nu de NV Clear Channel) een overeenkomst voor het leveren en plaatsen én onderhouden van 150 wachthuisjes voor openbaar vervoer. Het contract liep eind vorig jaar van rechtswege af. Na 12 en 1/2 jaar zeg. En er is nog altijd geen nieuw contract. Meer zelfs: het schepencollege besliste zowat een maand geleden om geen gunning meer te hernemen, gewoon omdat er geen offertes zijn ingediend! Die schuilhuisjes staan daar dus nu al zeker een half jaar te verkommeren. Wie onderhoudt ze nog? Mag daar nog publiciteit hangen?

Een heel bizar verhaal. Hierna de peripetieën.

* De gemeenteraad van september 2011 bepaalt de voorwaarden en wijze van gunnen (een algemene offerte) voor het leveren, plaatsen én onderhouden van 166 wachthuisjes. De winnende firma moet in ruil voor het plaatsen van publiciteit onmiddellijk een eenmalige vergoeding van 750.000 euro betalen en daarnaast nog een jaarlijks terugkerende vergoeding. Algemeen goedgekeurd in de Raad, met uitzondering van raadlid Eric Flo.
* De inschrijvingen worden geopend op 30 november 2011. Er zijn drie kandidaten: de NV Clear Channel, de NV JC Decaux en de NV Mediatrader. Geen enkele inschrijver voldoet aan de gestelde criteria van het bestek. Clear Channel noch Decaux zijn bereid om 750.000 euro op tafel te leggen. Decaux wil hoogstens een jaarlijks bedrag van 33.000 euro betalen. Mediatrader biedt de beste voorwaarden maar kan althans voor bushokjes geen referenties voorleggen.
* Het schepencollege van 21 december 2011 beslist om geen gunning toe te wijzen en zal de gunningswijze hernemen met een “aangepast” bestek. Dit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd in de gemeenteraad van februari van dit jaar. De gevraagde financiële vergoeding “beperkt” zich nu tot een jaarlijkse vergoeding van minimum 150.000 euro voor de periode van 12 jaar. Maar de eerste drie jaar moet wel in één keer uitbetaald.
* Op 18 april – de opening van de inschrijvingen – constateert men dat er zich geen enkele kandidaat heeft aangemeld! Het schepencollege staat voor blok. Bij navraag blijkt dat Decaux en Clear Channel allebei vinden dat de financiële compensaties niet in verhouding staan tot de opbrengsten. En Mediatrader zou intussen insolvabel zijn.
* Op 20 juni laatstleden beslist het schepencollege dat er geen nieuwe gunning kan plaatsgrijpen wegens gebrek aan inschrijvingen…
Een mogelijk alternatieve oplossing ontbreekt.

Ja, wat nu?
Laten we de bestaande wachthuisjes tot puin vergaan? Krijgen we nergens nog een nieuw schuilhok?
Clear Cannel én Decaux vormen in het hele land namelijk een duo-monopolie op gebied van bushokjes.

P.S.
– Lees ook nog het stuk van raadslid Marc Lemaitre dd. 31-12-11 op zijn weblog kortrijklinksbekeken. Over allerhande perikelen uit het verleden ook.
– De KW-redactie bekijkt de publi niet meer in de bushokjes en vertikt het om nog exemplaren ervan op te halen in het stadhuis.