Zijn die notulen nu al gescand?

Notulen van de gemeenteraad en van het schepencollege zijn pas van in de jaren ’90 digitaal beschikbaar, en dan nog.
Vandaar dat men in augustus van vorig jaar (we herhalen: vorig jaar dus) besliste om vijf firma’s aan te schrijven met als opdracht om de notulen van de gemeenteraad te digitaliseren voor de periode november 1969 tot december 1994, en die van het schepencollege voor de periode maart 1970 tot december 1999.
De opdracht werd pas in december gegund aan een Brugse firma. Het was het goedkoopste bedrijf: 4,7795 euro (incl. BTW per 100 bladzijden). Maar de opgelegde termijn van vier maanden werd overschreden. De levering gebeurde pas halfweg mei . En wat bleek? Men stelde allerlei gebreken vast, bijvoorbeeld ontbrekende pagina’s. In de maand juli van dit jaar heeft de betrokken firma beloofd om “het hele dossier” te herscannen.
Hoever zou het daar nu mee staan? ICT-boys? Ongeveer één jaar na de beslissing om te digitaliseren.

P.S. Geraamd budget was 7.500 euro.