K35 hopeloos verdeeld

De groep die zich K35 noemt bestaat uit 35 Kortrijkse jongeren van allerlei slag, jonger dan 35 jaar. Hoofdzakelijk bijeengetrommeld door Arne Vandendriessche, een zgn. woordvoerder van minister Vincent Van Quickenborne en VLD-kandidaat bij de komende raadsverkiezingen. Arne zoekt de pers.

K35 wil dat jongeren wat intenser betrokken worden bij de gemeentepolitiek.
Om het initiatief van Arne Vandendriesche enige schijn van neutraliteit te bezorgen is er een Kortrijkse politiek filosoof bij geroepen (Thomas Decreus) en een politicoloog (Nicolas Bouteca). Er is daartoe ook nog een stuurgroep opgericht die bestaat uit jongerenkandidaten van alle (7) Kortrijkse partijen.
Kortom. Marketing van onze pientere jongen geslaagd. Komt weer in de pers.

Gisteren zijn de leden van K35 samen gekomen om te debatteren over vijf concrete voorstellen met betrekking tot vijf thema’s. Een “burgertop” genaamd, zonder publiek. Een en ander ging door in een lokaal van de vzw Bolwerk, gelegen in de Veldstraat 158.

Twee of drie bemerkingen.
– Wie de gemeentepolitiek van nabij volgt, zal het niet ontgaan dat de voorgelegde vragen zeer goed kaderen in een typische VLD-vraagstelling en plaatselijke VLD-besognes.
– Bedoeling van de burgertop is dat men de vijf – bij meerderheid goedgekeurde – voorstellen zal voorleggen aan de jongerenkandidaten van de diverse partijen met de vraag om die in de loop van de volgende legislatuur te realiseren. K35 is zelfs van plan om jaarlijks de stand van zaken op te volgen!
– Men kon enkel voor- of tegen stemmen. (Beetje potsierlijk: lampje aan was: voor, geen lichtje? tegen.) Er waren blijkbaar twee afwezigen.
Op de website van K35 staan tot op heden geen stemuitslagen vermeld. Maar Arne Vandendriesche kon het niet nalaten om die al gisteravond te twitteren.

Welnu.
Slechts twee voorstellen kregen een meerderheid die men als legitiem kan beschouwen om ze “op te dringen” aan partijprogramma’s.
– Dat het uitgangsleven niet mag verbannen worden naar de rand van de stad, dat kreeg zoals te verwachten de unanieme goedkeuring.
– En er moet een tramverbinding komen van het centrum naar Hoog-Kortrijk. Ja. 25 pro, 8 contra. (Geen mens weet wat dat kost.)

Maar nu.
– Hoe kan men in naam van K35 aan de partijen vragen om de plaatsing van intelligente camera’s aan de invalswegen goed te keuren?
17 pro, 16 contra. Een “meerderheid” met één stem !
– Hoeveel vonden het nodig dat er raadplegende referenda zouden komen vooraleer grote infrastuctuurwerken aan te vatten? 21. Contra: 12.
Meer dan 1/3de tegen.
– Hoeveel willen er opnieuw renovatiepremies voor wonen invoeren? 21. Contra 12. Opnieuw 1/3de tegen.

De “goedgekeurde” voorstellen van K35 worden op 28 september formeel voorgelegd aan de partijen, middels een “jongerendebat” in Bolwerk. Wat is er daarmee aan te vangen?

P.S.
Hoe financiert Arne eigenlijk de werking van K35?
Arne. Zet dat eens op twitter.