Budafabriek – daar zijn de volgende meerwerken… (2)

Woord vooraf
De gerenoveerde Budafabriek opent zijn deuren op 15-16 september. Ga eens kijken of die katrol al is geïnstalleerd.

In de KW-editie van 19 april heeft onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot beloofd dat hij de kosten voor de verbouwing van de Budafabriek op de Dam nauwgezet zal volgen. Kortrijkzanen hebben recht op de kennis van de juiste cijfers bij grote werken, ook al komen die de ingezetenen-belastingbetalers niet ter ore via de (papieren) perse.

KW-lezers vernamen toen dat de kosten van lot 1 van de werken – met name de ruwbouw, de sanering en de afwerking van het pand – aanvankelijk (november 2010) zijn geraamd op 1.511.539 euro, inclusief BTW. Daar moesten we in april van dit jaar een eerste meerkost bijtellen van 118.799 euro, want men heeft plots geconstateerd dat een deel van het dak best zou vernieuwd worden.

Vorige maand nu is men tot de vaststelling gekomen dat de voorziene liftinstallatie (geraamde kostprijs 74.415 euro) niet voldoet om grote stukken naar boven te brengen. Het Autonoom Gemeentebedrijf Buda wil daarom aan de achterzijde van het gebouw een takel aanbrengen die tot 4 ton kan heffen tot op niveau +2.
Geraamde kostprijs (met de nodige bouwkundige aanpassingen?): 85.958 euro, incl. BTW.

Alles samen zal het lot 1 dus (geraamd) 1.716.296 euro kosten, wat een stijging van 13,5 procent betekent ten opzichte van de oorspronkelijke raming.

Hoe motiveert men die onverwachte meerwerken?
Op het ogenblik van de gunning van de werken voor renovatie van het fabriekspand Desmet-Dejaeger wist men nog niet goed wat er zich zoal zou kunnen afspelen in het gebouw. (Zo gaat dat hier in de besluitvorming…) Tja. Luister eens. Sinds oktober-november 2010 zijn er in de schoot van Leiedal drie specialisten halftijds aan het werk geweest om een blauwdruk te maken over de mogelijke functies van de Budafabriek. Hun rapport moest klaar zijn in april 2011. Wat een bestuurskracht zeg !