Stad Kortrijk is niet van iedereen !

“Vreemdelingen moeten werken en Nederlands kennen, anders is er geen plaats voor hen in Kortrijk.”
Dat antwoordt minister en VLD-lijsttrekker Vincent Van Quickenborne ondermeer op de vraag: “Wat gaat de grootste prioriteit zijn voor de volgende 6 jaar?”
Waar kun je dat nu lezen?
Vandaag in een extra-bijlage van “Het Nieuwsblad” over de gemeenteraadsverkiezingen in de regio Kortrijk-Waregem-Menen.
Voor hoeveel mensen is er dus geen plaats in onze stad, als dat afhangt van de VLD-kandidaat-burgemeester?
Kortrijk telt ongeveer 4.300 niet-Belgen, waarvan ten andere 655 Fransen.
En er zijn alhier zo’n 2.600 werklozen.

Dezelfde vraag is in “Het Nieuwsblad” ook gesteld aan andere lijsttrekkers. Bart Caron van Groen merkt hierbij op dat 1/5 van de kleine kinderen in Kortrijk van allochtone afkomst is en thuis geen Nederlands spreken.

P.S. (1)
In het VLD-programma staat zwart op wit te lezen dat Kortrijk een open stad is waar iedereen die wil werken en nederlands spreekt welkom is. (Het is één van de tien breekpunten!)
P.S. (2)
In de kleuterschool Sint-Jozef babbelt 78 procent thuis geen Nederlands, in een Biekorfje 69 procent, in Drie Hofsteden 58 procent. Alle cijfers (van vorig schooljaar) zijn te vinden op de website van Stad in de rubriek “Bulletin van Vragen en Antwoorden”, het nummer van mei dit jaar. Maar Nu heb je al klassen waar gewoon geen nederlands wordt gesproken. JA.

Operationele doelstellingen in het nieuwe beleidsplan voor toerisme

Hier is al eerder gemeld dat schepen Jean de Béthune het heeft gepresteerd om een beleidsplan voor toerisme in Kortrijk te laten opmaken voor de gehele volgende bestuursperiode 2013-2018. Dat getuigt van enige politieke durf. En het mocht wat kosten.
In feite staat er in dat plan weinig nieuws, als we het vergelijken met het bestaande plan voor de lopende legislatuur. Het nieuwe document is wel wat concreter, want aan de vijf strategische doelstellingen zijn ook telkens operationele doelstellingen gekoppeld. Opvallend nog is dat de dienst Toerisme Kortrijk taken kwijtspeelt: de MICE-werking (meeting industry) en de exploitatie van Kortrijk 1302. En het ligt in de bedoeling om het klassiek infokantoor aan het Begijnhofpark af te bouwen.

Hierna enkele opvallende operationele doelstellingen.

1. Kortrijk wil meer dag- en verblijftoeristen aantrekken. (Dat is de strategische doelstelling.)
Toerisme Kortrijk (TK) zou daarom best (operationele doelstelling) wat flexibele (halve)dag- en verblijfsarrangementen ontwikkelen. En “gadgets” bedenken. Bijvoorbeeld een armband met stadsplan, een shoppingbag, een automaat die toeristische producten verdeelt, een eigen onthaal-app.
Kortrijkwatcher voegt eraan toe: de invoering van een eigen stadsmunt. En een plezante stadsmap. (Voorstellen meerdere malen overal ingediend. Nul reactie.) Kortrijkwatcher denkt tevens aan het bouwen van een paaldorp op de site van de kliniek aan de Loofstraat en de aanleg van een grote drijvende tuin op de oude Leie.
Het nieuwe beleidsplan heeft de ambitie om van Kortrijk een volwaardige bestemming te maken voor een “mini city break” voor vrijetijdstoerisme. Hiertoe moeten evenwel de dode momenten in het weekend opgevuld. Die zondagmorgen…Bijvoorbeeld met culturele brunches, een designmarkt, streetart, popup shops, originele winkeltjes op het Buda-eiland, een kijkwoning in het Begijnhof. TK wenst hierbij in de eerste plaats de gemiddeld-plus en hogere sociale klasse aan te spreken. En: TK richt zich op volwassenen die veelal op reis zijn zonder kinderen.

3. Kortrijk streeft naar een meer innovatief en trendy secundair product (logies, winkels, restaurants, cafés, wellness…).
Het nieuwe beleidsplan heeft hierbij weinig inspiratie op het operationele vlak. Men wil een busparking in het centrum. Voorstel van kortrijkwatcher: vervoer met waterbus op de Leie en tuk-tuks als taxi.

4. Toerisme Kortrijk ontwikkelt een integrale visie op onthaal en visitor management.
(Geloof het maar: er is hier tot op heden geeneens een visitor management!) Het nieuwe beleidplan wil afstappen van het klassieke toeristische infokantoor. En als het huidige onthaalkantoor dan toch moet blijven bestaan (omwille van toegezegde subsidies), dan is het enkel relevant wanneer dit verhuist naar een andere locatie. Als alternatief komt hiervoor het Schouwburgplein in aanmerking. We moeten naar een vernetwerkt (ook onbemand) onthaalsysteem. Diverse contactpunten op de plaatsen waar de toerist zich bevindt: parkings, hotels, attracties, reca, taxi’s, musea. Verhoogd gebruik van ICT.

5. Toerisme Kortrijk ontwikkelt zich tot een marketingorganisatie.
(Geloof het of niet: Eliza Bruneel, diensthoofd TK, is slechts halftijds bezig met toerisme.)
TK moet dus grondig gereorganiseerd. Ook inzake personeel. Minstens zeven voltijdse equivalenten, en met een hoger profiel dan nu het geval is. Twee competenties moeten afgebouwd: de exploitatie van het Kortrijk 1302 en het klassieke infokantoor. De MICE-werking gebeurt nu al (min of meer) door het Kortrijkse Regional Convention Bureau. Maar er zijn ook twee nieuwe taken voorgesteld: TK moet alle mogelijke projecten evalueren op hun bijdrage aan de toeristische ontwikkeling en actief rapporteren aan alle mogelijke betrokkenen en instanties. Prioriteit dient gegeven aan actieve marktbewerking: pers, conversation management, actie en campagnes, joint promotions en partnersships.

Zeer opvallend is dat het nieuwe beleidsplan de bewerking van de Franse markt overlaat aan het Handelsdistrict, K in Kortrijk en een marketingadviseur (zonder hem te noemen).
Zie nog in KW van 16 maart, het stuk “Naar een globale marketingstrategie”. Stad betaalt daarvoor nu al 50.00 euro
. Het nieuwe beleidplan heeft daar blijkbaar geen weet van.

Geen gemeenteraad in de maand oktober !

De geachte raadsleden ontvingen vorige week een email waarbij ze te horen kregen dat het schepencollege heeft vastgesteld dat er geen bijzondere of dringende dossiers gepland zijn voor de gemeenteraad van oktober. “Het College van Burgemeester en Schepenen heeft dan ook de uitdrukkelijke de intentie geuit om geen gemeenteraad te houden in de maand oktober.”

Kortrijk centrumstad!
We herinneren ons niet dat dit ooit is gebeurd: een jaar van 12 maanden zonder gemeenteraadszitting. (In augustus is er reces.)

Nu even kijken naar de officiële site van Stad.
Daar staat te lezen dat de zitting van 8 oktober is verplaatst naar 15 oktober, de dag na de verkiezingen. Nog wel in het rood, om er de aandacht op te vestigen.

Een nieuw maar niet goedgekeurd beleidsplan voor toerisme

Vorige week (20 september) heeft de bevoegde schepen Jean de B̩thune voor een breed maar achteraf bekeken niet talrijk publiek een nieuw beleidsplan voor toerisme voorgesteld. Wel te verstaan voor de jaren 2013-2018. Dat is dus Рkiezer die je nu bent Рvoor de gehele volgende bestuursperiode, terwijl geen mens weet welke coalitie er dan de stad zal besturen. We zijn hier op de redactie van KW al veel gewend van dit College (aankondigingspolitiek van diverse schepenen, voorstellen van masterplannen aan de pers) maar dit slaat alles. De arrogantie van de macht ten top gedreven.

– Dat beleidsplan 2013-2018 is in het geheel niet besproken en/of goedgekeurd in de gemeenteraad. (Zo’n Raad zou dat trouwens niet eens kunnen; de eerstvolgende zitting gaat door op 15 oktober, daags na de verkiezingen.)
– Sterker nog: het beleidsplan is niet eens goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de gemeentelijke vzw Toerisme. De bestuursleden (voor zover nog bestaan) kregen pas kennis van de tekst op 20 september zelf. Dat is de schaamte voorbij. (Die Raad van Bestuur komt trouwens nog nauwelijks bijeen.)
– En dan. Nog eens goed luisteren.
Vorig jaar in november vond schepen De Béthune het geraadzaam om het bestaande beleidplan voor Toerisme (2007-2012) te evalueren en te actualiseren. U leest goed: ‘”evalueren en actualiseren van het bestaande plan”. Dat is dus niet: het opmaken van een geheel nieuw beleidsplan, en zeker NIET de opmaak van een plan voor het volgende bestuur. In het schepencollege is dan (november vorig jaar) afgesproken dat men voor die evaluatie en actualisering een aantal adviesbureaus zou aanschrijven en dat de kosten voor dat rapport maximaal 30.000 euro mochten bedragen. Welnu, de duurste offerte kreeg de opdracht: het adviesbureau Idea Consult uit Brussel (met een figuur als Toon Berckmans). 36.000 euro ! Exclusief BTW. (Schepen Jean De Béthune hoopt op een subsidie van 12.000 euro. Wij op de KW-redactie houden het eerder op 4.000 euro.)

Het vorige – uiteindelijk nog lopende beleidsplan (niet geëvalueerd en niet geactualiseerd) – is ook opgesteld door een extern bureau (het WES). Wat dat toen heeft gekost weten we niet.

In een volgend stuk wat over de inhoud van het nieuwe beleidsplan. Een primeur dus.

UPDATE
ER IS IN DE MAAND OKTOBER GEEN GEMEENTERAAD.

De doorlichting van stad Kortrijk in “De Morgen” is WAARDELOOS

Het magazine van DM pakt vandaag uit met een stadsrapport, een doorlichting over de leefbaarheid in de 13 centrumsteden. Kortrijk komt er nogal bekaaid uit. Al op de frontpagina van de krant zelf is het meteen raak. Daar staat in grote letters dat het verkeer nergens onveiliger is dan in Kortrijk. “Onveilig verkeer is wel een groot probleem in onze stad. Anders dan in de meeste steden daalt het aantal verkeersslachtoffers niet. Volgens de jongste cijfers (2009) was het verkeer nergens onveiliger.” Zo staat dat te lezen, nog wel als inleiding op het rapport.

Wat een onzin !
En die jongste cijfers van 2009?
In ons archief hebben we cijfergegevens tot en met 2010.
Luister eens. In 2009 daalde het aantal verkeersongevallen (exclusief autosnelwegen) in de zone van 547 naar 480 (dit is 12 procent).
In 2010 was er een daling van 16 procent: van 480 naar 404. Ook het aantal slachtoffers nam stelselmatig af: van 646 in 2009 naar 465 in 2009. 2010 was wel een rampjaar met 3 doden. Maar zie: in de centrumsteden Brugge, Leuven, Sint-Niklaas vielen er in dat jaar ook drie doden. In Genk 6, in Hasselt 9, in Mechelen 8. In Gent 12 en in Antwerpen 21.
Kortrijk meest onveilige centrumstad?? Wat het aantal gewonden in 2010 betreft deden enkel Roeselare en Oostende het beter.

Er staat nog meer onzin in dat rapport van “DMmagazine”.
Het cijfer over het percentage sociale woningen is verouderd en zelfs verkeerd. Onze stad bereikt inmiddels het decretaal vereiste minimum van 9 procent.
Dat wooncomfort dan. Zou nergens anders zo laag zijn? Dat is dus gewoon niet waar. Gemiddeld geeft 22 procent van de inwoners in de centrumsteden aan te leven in een woning met een gebrek aan elementair comfort. In Kortrijk is dat 16 procent. In Antwerpen, Genk, Leuven zijn er de meeste problemen met de kwaliteit van de woningen. In Roeselare de minste.

Hoe staat het gesteld met onze houding tegenover andere (vreemde) culturen? Slecht hoor, volgens de progressieve kwaliteitskrant. “Twee derde van de Kortijkzanen staat negatief tegenover andere culturen.” En onze burgemeester moest even diep zuchten toen DM het onderwerp bij hem ter sprake bracht. Burgemeester ! Dat was helemaal niet nodig ! De krant heeft het verkeerd voor. Het gaat slechts om 1/3. Evenveel als in Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas. En dit is minder dan het gemiddelde van 43 procent in de centrumsteden.

Voor het overige zijn nogal wat oordelen niet concreet onderbouwd of klinken obligaat. Ook de positieve.
Bijvoorbeeld:

Ach. Laat maar zitten.

Schepen Alain Cnudde nuanceert niet graag cijfers over investeringen

In “Het Laatste Nieuws” van vandaag gaat de schepen er prat op dat Stad in deze legislatuur (zes jaar) voor 180 miljoen euro zal geïnvesteerd hebben, terwijl de belastingen niet zijn verhoogd.
Tussen haakjes: de belastingsvoeten (tarieven) bleven onveranderd maar de ontvangsten stegen wel. De onroerende voorheffing van 23,6 miljoen (in 2007) naar 26,3 miljoen euro (in 2011). De aanvullende personenbelasting van 21,3 miljoen naar 22,9 miljoen. En de totale opbrengsten van de fiscaliteit gingen van 52,0 naar 60,6 miljoen euro. Schepen kan daar weinig aan doen, tenzij zeggen: goed meegenomen?

Schepen Cnudde zegt nooit alles.
Die zogezegde 180 miljoen aan investeringen slaat op 150 miljoen voor de jaren 2007 tot en met 2011, en daar telt de schepen dan maar 30 miljoen bij voor het lopende jaar. Terwijl niemand nog weet wat er dit jaar daadwerkelijk aan investeringen zal worden (kunnen) vastgelegd. (Er is voor 38 miljoen begroot.)

Want dat is het juist.
Schepen Cnudde heeft het altijd over vastleggingen, dat wil zeggen: bedragen voor werken en leveringen (ook diensten) waarover verbintenissen zijn aangegaan. Oké. Juist. Maar die cijfers zet hij nooit af tegenover de geraamde bedragen in de begrotingen, en nog minder tegenover de bedragen die daadwerkelijk zijn uitbetaald (de aanrekeningen).
Kortrijkwatcher heeft het daar al vaker over gehad, maar de schepen luistert niet.

In de periode 2007-2011 begrootte men voor 219,9 miljoen aan investeringen. Maar daar is slechts 68 procent van vastgelegd (149,7 miljoen). En hoeveel is er in al die jaren uitbetaald? Slechts 58,2 miljoen. Zet dat bedrag eens af ten opzichte van wat men dacht te realiseren ! Voor 58 miljoen aan contracten uitbetaald, terwijl men 219 miljoen dacht uit te geven! Dat zegt iets over de realisatiegraad van de investeringen.

GEEN MENS IN KORTRIJK WEET DAT.

Er is nog iets. De schepen van financiën beschouwt zomaar alle soorten (de drie) “buitengewone uitgaven” als zijnde investeringen. Bijvoorbeeld ook doorgeefleningen. Geld dat we terugkrijgen? Ja toch?
Wij – in de kantoren van kortrijkwatcher – hebben het liever over pure investeringen. Voor de periode 2007-2011 is voor 189,7 miljoen begroot (geraamd), maar slecht – 118,6 miljoen vastgelegd en…voor 30,7 miljoen aangerekend.

Maar wat zeggen de lokale statistieken van het Agentschap Binnenlands Bestuur over de alhier gedane investeringen?
Voor de jaren 2007 tot en met 2010 heeft men het over een totaal bedrag van 78 miljoen euro…
Rechtuit gezegd, we verstaan dat niet. Dat Agentschap gaat toch niet liegen? Dat Agentschap heeft toch van iemand uit Kortrijk die cijfers gekregen?
Schepen Alain Cnudde !
Leg dat toch eens uit.

Markante en/of verrassende programmapunten van Groen (“ECHT ANDERS”)

– Over gemeentefinanciën zegt Groen niet zoveel. “Maar we zullen de volgende zes jaren wel meer met minder moeten doen”.
Partij wil een progressieve heffing op leegstand en verwaarlozing van gebouwen. (Bestond vroeger.) Minder dure studies bestellen. Geen nutteloze citymarketing. Geen hoge vergoedingen voor TV-programma’s. Gerichte premies voor renovatie en innovatie. Werken met wijkbudgetten op voorstel van de bewoners.
– In elk stadsdeel een centrale ontmoetingsplaats en een groot park.
– Verkavelen van verlaten bedrijfsterreinen.
– Oprichting van een Community Land Trust: wie bouwt op gronden van Stad of OCMW betaalt geen grondprijs. (Stadsbestuur heeft daar studies over gemaakt. Had een pilootproject aan Prado, maar dat is blijven steken.)
– Afficheren van de huurprijs. (Wettelijke verplichting, maar stad treedt niet op…)
– Groen Lint Noord op reservatiestroken van N380 en N50 C.
– Particuliere groene ruimte publiek toegankelijk maken. (Voorbeeld: Park Nolf aan kliniek Looftsraat.)
– Geen LAR-zuid.
– Geen kleiontginning in Rollegem. Anderzijds is de partij niet principieel tegen kleiontginning als dit maar gebeurt met respect voor de natuur en voor de omwonenden. (Voor Rollegem: “veel onopgeloste vragen”).
Absenteïsme van raadsleden bestraffen: enkel presentiegeld als men 3/4de van de zittingen bijwoont. De gemeenteraad moet starten met een open vragenronde van de burger. Openbaar maken van de adviezen van de adviesraden. (Dit alles kadert in voorstellen tot opwaardering van de gemeenteraad.)
– Er moet een nieuwe bibliotheek komen. Een nieuwe fuifzaal. En een kampterrein nabij de Hoeve Te Coux. En een tramlijn tussen oud en nieuw Kortrijk. Een parkgebied rond het beeld van de Sjouwer.
– De opvoedingswinkel moet mobiel worden.
– Computers en wasmachines in de buurthuizen plaatsen.
– “Blauw meer op straat”. En straathoekwerkers.
– “Vaste en mobiele camera’s op risicovolle plaatsen werken ontradend.” (Is Groen nu al of niet voorstander van cameratoezicht op openbaar domein?)
– De partij gaat niet akkoord met het safe party zone-beleid
– Een vrijetijdspas (met korting) voor elke Kortrijkzaan.
– Een schepen voor “persoonsgerichte zaken” ter verbetering van het samenlevingsklimaat.
– 20 km nieuwe, afgescheiden fietspaden.
– R8 afwerken.
– Voor elke extra parkeerplaats ondergronds moet er een bovengrondse parkeerplaats verdwijnen. Bovengronds parkeren binnen de kleine ring voorbehouden voor bewoners.
– Vrije buslijnen verdubbelen tegen 2018.
– De partij doet heel gedetailleerde praktische voorstellen per deelgemeente. Teveel om op te sommen. (Maar Kortrijk-stad zelf is wat verwaarloosd.) Voor Bellegem vermelden we dat Groen van het Mortagnekasteel een RVT wil maken. Voor Bissegem dat de Plaats moet autovrij worden en – jawel – het vliegveld moet weg. (In afwachting geen “subsidies ” vanwege stad.)

Quote van de dag: “Kortrijk is een zeer onverdraagzame stad”

“Kortrijk is een zeer onverdraagzame stad”, aldus onze korpschef Stefaan Eeckhout op de website van Vormingplus (Midden en Zuid West-Vlaanderen) in een interview afgenomen op 11 september ter gelegenheid van het kopstukkendebat van 18 september in de Concertstudio.
De vraag luidde of er in de context van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) niet wat meer moet gewerkt worden aan wat meer verdraagzaamheid.

De korpschef vervolgt:

“Het probleem is dat onverdraagzamen het recht aan hun kant hebben. Het politiereglement in Kortrijk bevat honderden artikels. Er is ongeveer niets dat hier niet verboden is. Er is altijd wel ergens een artikel dat je kan gebruiken om een bepaald gedrag, storend of niet storend, te gaan sanctioneren. We leven blijkbaar in een maatschappij waar mensen nog zeer moeilijk dingen kunnen verdragen van elkaar. Dat is een serieus probleem, maar ik ga het niet oplossen.”

P.S.
In hetzelfde vraaggesprek geeft de korpschef met zoveel woorden toe dat de problemen in de Zwevegemsestraat pas werden aangepakt met de komst van het megawinkelcentrum K in Kortrijk, en op uitdrukkelijke vraag van Stad. “Maak dat die straat iets is waar je als stad niet voor moet beschaamd zijn,” luidde blijkbaar de richtlijn.
(Korpschef zegt nog wat interessante dingen. Lezen !)

Markante punten in de partijprogramma’s

– “Groen” kwam als eerste partij in Kortrijk klaar met haar verkiezingsprogramma. Slogan: “Echt anders”. 30 pagina’s, met veel aandacht voor de deelgemeenten (nog 7 blz.).
– Het programma van de SP.a heet “Samen Kortrijk” en telt 21 pagina’s. De punten zijn tot stand gekomen in samenspraak met de bevolking.
– “U bent Kortrijk” zegt de CD&V over 23 pagina’s. Er zijn ook zeven prioriteiten opgesomd, over 4 pagina’s.
– De PVDA+ heeft het over “Recht op de Stad”. 7 pagina’s.
– Het programma van de N-VA is vandaag verschenen. Niet minder dan 45 bladzijden. “Denken, durven, doen” is de leuze.

Eigenaardig. Het blijft nog wachten op een tekst van de VLD. We weten al wel dat de partij absoluut intelligente camera’s (met nummerplaatherkenning ) wil op de invalswegen, en zelfs zal weigeren in een coalitie te treden als dit punt niet is opgenomen in het bestuursakkoord. Voorts liet lijsttrekker Q al weten dat er zal moeten bespaard worden. Vandaar: een nieuwe bibliotheek én tegelijk een tramverbinding met Kortrijk-zuid zal er waarschijnlijk niet inzitten. (Extra-bijlage van Knack, dd. 26 juni, pag. 11.)

Het Vlaams Belang laat ook op zich wachten.

Stilte ook nog van de kant van onafhankelijk raadslid Eric Flo. (Hij heeft naar verluidt een lijst ingediend, maar zijn papieren zijn niet in orde.) Indertijd had hij het over een partij met de naam “Onafhankelijke-K”. Drie programmapunten: een stadsgevangenis in Kortrijk, een open stadsboekhouding en daling van de aanvullende personenbelasting van 7,9 naar 4 procent.

Kortrijkwatcher zal van al die programma’s de meest markante of verrassende punten publiceren. Dat is een service voor onze lezers.
Soms is het ook van belang te weten wat er niet voorkomt in het programma van een bepaalde partij. Voor de CD&V bijvoorbeeld is de installatie van camera’s op publiek domein niet opgenomen in de lijst met 7 prioriteiten.

Wat kost de Budafabriek? Dat we het niet weten…

DAT WIJ HET NIET WETEN !
Nog niet althans.

We kennen wel de prijzen, waarbij vier (4) loten zijn gegund: ruwbouw (1.511.539 euro), elektriciteit (266.843 euro), verwarming en sanitair (285.583 euro), lift (74.415 euro). Voor de reële prijzen blijft het wachten op de opleveringen van de werken. Intussen zijn voor lot 1 al meerwerken toegestaan zodat de kosten voor die post alleen al zijn opgelopen tot 1.716.296 euro. Er waren ook nutswerken: 16.161 euro. Saneringswerken (KW weet niet voor hoeveel.) Erelonen (7 procent?). Studiekosten voor de drie experten die maandenlang halftijds hebben gezocht naar de invulling van de werking van de Budafabriek (ruim 40.000 euro?). Kosten van de leningen (?). Investeringen van partners (?). Voorts betaalden we aan de nonnen van het H.Hart een erfpacht van 650.000 euro.
En het pand moet natuurlijk nog afgewerkt worden (schilderwerken, bekleding, tapijten, isolatie,…).

Als er straks geen raadslid bereid kan gevonden om een gedetailleerde oplijsting van alle kosten op te vragen, dan zullen we nooit weten wat de renovatie en reconversie van het gebouw in werkelijkheid heeft gekost. NOOIT. Net zoals over het voetbal.
Ook over de mogelijke subsidies van andere overheden en de tussenkomsten van het Woonzorgcentrum H.Hart heerst onduidelijkheid. (De bedragen in ons KW-archief verschillen van wat we nu hierover in de pers lezen.)

De traditionele pers heeft nog voor de opening ervan de kans gekregen om het fabriekspand te bezoeken.
Bij die gelegenheid maakt “Het Laatste Nieuws” van 14 september bij monde van schepen Jean de Bethune bekend dat de inrichting van het gewezen textielbedrijf Desmet-Dejaegere is voltooid (??) en 2,5 miljoen euro kost. Dat is dus volkomen onjuist. Het gaat om een voorlopig bedrag dat daarenboven geen rekening houdt met de betaalde erfpacht en vele andere zijdelingse en nog te verwachten kosten.

“Verspild geld”

“Het Kortrijks Handelsblad” van 14 september maakt het wel geheel bont.
Het stadsbestuur zou bij de redactie van die krant best een rechtzetting eisen, want wat daar geschreven staat schaadt waarlijk het imago van het project.
Ook van onze stad.

Het weekblad kopt op pag.11 dat het prijskaartje van de Budafabriek niet minder dan 5,85 miljoen bedraagt. De auteur (het stuk is naamloos) komt tot dit bedrag op grond van een waanzinnige berekening. Hij heeft van de woordvoerder van de Kortrijkse N-VA (Geo Verstichel) vernomen dat men met de geïnvesteerde som (“verspild geld”) een dertigtal sociale woningen had kunnen bouwen. Welnu, zo redeneert de stukjesschrijver: 30 maal de prijs van zo’n woning van 190.000 euro geeft 5,85 miljoen…

Geo Verstichel baseert zich met zijn uitspraak op een onderzoek van Catherine Waelkens (nu op de tweede plaats van de N-VA-lijst) naar de kostprijs van de Budafabriek. Dat onderzoek is geen knip voor de neus waard, en voor iemand die ooit economie heeft gestudeerd een ware afgang. Waelkens heeft er niet beter op gevonden dan de opeenvolgende budgetten van de stad te “bestuderen” voor de jaren 2008 tot en met 2011. En zo vindt zij bij de begrotingspost (een raming) “Budafabriek” telkenjare een bedrag van 2.575.000 euro…Waelkens (of is het Verstichel, of de schrijvelaar) doet dan alsof dit terugkerende kosten zijn…

De opdrachthouder van de Budafabriek (Franky Devos) mag dit soort waanzinnige (én schadelijke) berichtgeving niet over zijn kant laten gaan.

P.S.
“Het Nieuwsblad” bracht op 14 september ook een reportage over het gebouw maar zonder enig bedrag.