Daar is het jaarverslag 2011 van het doortrekkersterrein: muntstukjes gevonden

Gisteren, de 10de van de 9de maand van 2012, kregen de raadsleden het jaarverslag 2011 van het “zigeunerpark” in handen. Veelkleurendruk en glanzend papier. 36 pagina’s. Foto’s van (een niet overvolle) camping.
(Krijgen de gebruikers van het terrein ook dat verslag?)

Goed. Het punt was niet geagendeerd op de gemeenteraad en kwam dientengevolge niet ter sprake.

Kortrijk opende aan de R8 in Heule in oktober 2009 een doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners. Er ging tien jaar planning en werk aan vooraf. (Dat alles heeft gigantisch veel geld gekost – vooral voor grondaankopen – , maar werd ook nogal ruim gesubsidieerd.) Even is gedacht dat ook Oostende, Brugge, Roeselare zo’n terrein zouden inrichten, maar de bewindvoerders aldaar hielden de boot af. Kortrijk stond voor een pilootproject…

2011 is dus het tweede volledige werkingsjaar van het terrein, zodat het pas verschenen jaarverslag daarom toelaat om enkele interessante vergelijkingen te maken ten opzichte van 2010.

Het aantal gebruikers dat vorig jaar voor het eerst op het terrein verbleef daalde met 47 procent maar dit was te verwachten: de oude gebruikers komen terug. In 2011 registreerde men in totaal 252 verblijven (gezinnen) en 1.207 gebruikers (+5 procent) in 402 woonwagens (+7 procent). Het jaarverslag vermeldt niet hoeveel zigeunersfamilies werden geweigerd ingevolge overbevolking. (Er zijn slecht 20 standplaatsen.)

De nationaliteit van de bewoners was voor ca. 60 procent Frans, voor ongeveer 30 procent Brits. Slechts 5 procent Belgen.

In 2011 zijn er geen toegangsverboden opgelegd door het schepencollege. Wel is de waarborg negen keer ingehouden en zijn er een tiental meldingen bij de politie geweest over geluidshinder en sluikstorten.
De toezichter kan niet altijd aanwezig zijn op het terrein. Daarom wil de stad investeren in een volgsysteem (camera’s) dat het mogelijk maakt om de toegang tot het terrein permanent te controleren. Omwille van de hoge bezettingsgraad is nu ook het aantal schoonmaakbeurten verhoogd.

Inkomsten vanwege standplaatsvergoeding en elektriciteit: 20.920 euro. (In 2010 ongever evenveel.)
Uitgaven: 24.974 euro. (Voor schoonmaak 4.420 euro, voor klein beheer en onderhoud 535 euro, voor elektriciteit 9.947 euro, voor water 5.135 euro, voor gas 4.3936 euro.)

Gevonden muntstukjes
Het doortrekkersterrein steunde de Studio Brussel actie “Music For Life” met 22,42 euro door de toezichter gevonden muntstukjes. Deze werden gewild of ongewild achtergelaten door de kinderen van de gebruikers die dat gebruikten als speelgoed.

P.S.
Zoals hier vroeger al gemeld weigert het stadspersoneel intussen om het terrein schoon te maken. Dat gebeurt nu door een externe firma uit Lauwe. Geraamde kostprijs per jaar: 11.422 euro.