Markante en/of verrassende programmapunten van Groen (“ECHT ANDERS”)

– Over gemeentefinanciën zegt Groen niet zoveel. “Maar we zullen de volgende zes jaren wel meer met minder moeten doen”.
Partij wil een progressieve heffing op leegstand en verwaarlozing van gebouwen. (Bestond vroeger.) Minder dure studies bestellen. Geen nutteloze citymarketing. Geen hoge vergoedingen voor TV-programma’s. Gerichte premies voor renovatie en innovatie. Werken met wijkbudgetten op voorstel van de bewoners.
– In elk stadsdeel een centrale ontmoetingsplaats en een groot park.
– Verkavelen van verlaten bedrijfsterreinen.
– Oprichting van een Community Land Trust: wie bouwt op gronden van Stad of OCMW betaalt geen grondprijs. (Stadsbestuur heeft daar studies over gemaakt. Had een pilootproject aan Prado, maar dat is blijven steken.)
– Afficheren van de huurprijs. (Wettelijke verplichting, maar stad treedt niet op…)
– Groen Lint Noord op reservatiestroken van N380 en N50 C.
– Particuliere groene ruimte publiek toegankelijk maken. (Voorbeeld: Park Nolf aan kliniek Looftsraat.)
– Geen LAR-zuid.
– Geen kleiontginning in Rollegem. Anderzijds is de partij niet principieel tegen kleiontginning als dit maar gebeurt met respect voor de natuur en voor de omwonenden. (Voor Rollegem: “veel onopgeloste vragen”).
Absenteïsme van raadsleden bestraffen: enkel presentiegeld als men 3/4de van de zittingen bijwoont. De gemeenteraad moet starten met een open vragenronde van de burger. Openbaar maken van de adviezen van de adviesraden. (Dit alles kadert in voorstellen tot opwaardering van de gemeenteraad.)
– Er moet een nieuwe bibliotheek komen. Een nieuwe fuifzaal. En een kampterrein nabij de Hoeve Te Coux. En een tramlijn tussen oud en nieuw Kortrijk. Een parkgebied rond het beeld van de Sjouwer.
– De opvoedingswinkel moet mobiel worden.
– Computers en wasmachines in de buurthuizen plaatsen.
– “Blauw meer op straat”. En straathoekwerkers.
– “Vaste en mobiele camera’s op risicovolle plaatsen werken ontradend.” (Is Groen nu al of niet voorstander van cameratoezicht op openbaar domein?)
– De partij gaat niet akkoord met het safe party zone-beleid
– Een vrijetijdspas (met korting) voor elke Kortrijkzaan.
– Een schepen voor “persoonsgerichte zaken” ter verbetering van het samenlevingsklimaat.
– 20 km nieuwe, afgescheiden fietspaden.
– R8 afwerken.
– Voor elke extra parkeerplaats ondergronds moet er een bovengrondse parkeerplaats verdwijnen. Bovengronds parkeren binnen de kleine ring voorbehouden voor bewoners.
– Vrije buslijnen verdubbelen tegen 2018.
– De partij doet heel gedetailleerde praktische voorstellen per deelgemeente. Teveel om op te sommen. (Maar Kortrijk-stad zelf is wat verwaarloosd.) Voor Bellegem vermelden we dat Groen van het Mortagnekasteel een RVT wil maken. Voor Bissegem dat de Plaats moet autovrij worden en – jawel – het vliegveld moet weg. (In afwachting geen “subsidies ” vanwege stad.)