Schepen Alain Cnudde nuanceert niet graag cijfers over investeringen

In “Het Laatste Nieuws” van vandaag gaat de schepen er prat op dat Stad in deze legislatuur (zes jaar) voor 180 miljoen euro zal geïnvesteerd hebben, terwijl de belastingen niet zijn verhoogd.
Tussen haakjes: de belastingsvoeten (tarieven) bleven onveranderd maar de ontvangsten stegen wel. De onroerende voorheffing van 23,6 miljoen (in 2007) naar 26,3 miljoen euro (in 2011). De aanvullende personenbelasting van 21,3 miljoen naar 22,9 miljoen. En de totale opbrengsten van de fiscaliteit gingen van 52,0 naar 60,6 miljoen euro. Schepen kan daar weinig aan doen, tenzij zeggen: goed meegenomen?

Schepen Cnudde zegt nooit alles.
Die zogezegde 180 miljoen aan investeringen slaat op 150 miljoen voor de jaren 2007 tot en met 2011, en daar telt de schepen dan maar 30 miljoen bij voor het lopende jaar. Terwijl niemand nog weet wat er dit jaar daadwerkelijk aan investeringen zal worden (kunnen) vastgelegd. (Er is voor 38 miljoen begroot.)

Want dat is het juist.
Schepen Cnudde heeft het altijd over vastleggingen, dat wil zeggen: bedragen voor werken en leveringen (ook diensten) waarover verbintenissen zijn aangegaan. Oké. Juist. Maar die cijfers zet hij nooit af tegenover de geraamde bedragen in de begrotingen, en nog minder tegenover de bedragen die daadwerkelijk zijn uitbetaald (de aanrekeningen).
Kortrijkwatcher heeft het daar al vaker over gehad, maar de schepen luistert niet.

In de periode 2007-2011 begrootte men voor 219,9 miljoen aan investeringen. Maar daar is slechts 68 procent van vastgelegd (149,7 miljoen). En hoeveel is er in al die jaren uitbetaald? Slechts 58,2 miljoen. Zet dat bedrag eens af ten opzichte van wat men dacht te realiseren ! Voor 58 miljoen aan contracten uitbetaald, terwijl men 219 miljoen dacht uit te geven! Dat zegt iets over de realisatiegraad van de investeringen.

GEEN MENS IN KORTRIJK WEET DAT.

Er is nog iets. De schepen van financiën beschouwt zomaar alle soorten (de drie) “buitengewone uitgaven” als zijnde investeringen. Bijvoorbeeld ook doorgeefleningen. Geld dat we terugkrijgen? Ja toch?
Wij – in de kantoren van kortrijkwatcher – hebben het liever over pure investeringen. Voor de periode 2007-2011 is voor 189,7 miljoen begroot (geraamd), maar slecht – 118,6 miljoen vastgelegd en…voor 30,7 miljoen aangerekend.

Maar wat zeggen de lokale statistieken van het Agentschap Binnenlands Bestuur over de alhier gedane investeringen?
Voor de jaren 2007 tot en met 2010 heeft men het over een totaal bedrag van 78 miljoen euro…
Rechtuit gezegd, we verstaan dat niet. Dat Agentschap gaat toch niet liegen? Dat Agentschap heeft toch van iemand uit Kortrijk die cijfers gekregen?
Schepen Alain Cnudde !
Leg dat toch eens uit.