De doorlichting van stad Kortrijk in “De Morgen” is WAARDELOOS

Het magazine van DM pakt vandaag uit met een stadsrapport, een doorlichting over de leefbaarheid in de 13 centrumsteden. Kortrijk komt er nogal bekaaid uit. Al op de frontpagina van de krant zelf is het meteen raak. Daar staat in grote letters dat het verkeer nergens onveiliger is dan in Kortrijk. “Onveilig verkeer is wel een groot probleem in onze stad. Anders dan in de meeste steden daalt het aantal verkeersslachtoffers niet. Volgens de jongste cijfers (2009) was het verkeer nergens onveiliger.” Zo staat dat te lezen, nog wel als inleiding op het rapport.

Wat een onzin !
En die jongste cijfers van 2009?
In ons archief hebben we cijfergegevens tot en met 2010.
Luister eens. In 2009 daalde het aantal verkeersongevallen (exclusief autosnelwegen) in de zone van 547 naar 480 (dit is 12 procent).
In 2010 was er een daling van 16 procent: van 480 naar 404. Ook het aantal slachtoffers nam stelselmatig af: van 646 in 2009 naar 465 in 2009. 2010 was wel een rampjaar met 3 doden. Maar zie: in de centrumsteden Brugge, Leuven, Sint-Niklaas vielen er in dat jaar ook drie doden. In Genk 6, in Hasselt 9, in Mechelen 8. In Gent 12 en in Antwerpen 21.
Kortrijk meest onveilige centrumstad?? Wat het aantal gewonden in 2010 betreft deden enkel Roeselare en Oostende het beter.

Er staat nog meer onzin in dat rapport van “DMmagazine”.
Het cijfer over het percentage sociale woningen is verouderd en zelfs verkeerd. Onze stad bereikt inmiddels het decretaal vereiste minimum van 9 procent.
Dat wooncomfort dan. Zou nergens anders zo laag zijn? Dat is dus gewoon niet waar. Gemiddeld geeft 22 procent van de inwoners in de centrumsteden aan te leven in een woning met een gebrek aan elementair comfort. In Kortrijk is dat 16 procent. In Antwerpen, Genk, Leuven zijn er de meeste problemen met de kwaliteit van de woningen. In Roeselare de minste.

Hoe staat het gesteld met onze houding tegenover andere (vreemde) culturen? Slecht hoor, volgens de progressieve kwaliteitskrant. “Twee derde van de Kortijkzanen staat negatief tegenover andere culturen.” En onze burgemeester moest even diep zuchten toen DM het onderwerp bij hem ter sprake bracht. Burgemeester ! Dat was helemaal niet nodig ! De krant heeft het verkeerd voor. Het gaat slechts om 1/3. Evenveel als in Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas. En dit is minder dan het gemiddelde van 43 procent in de centrumsteden.

Voor het overige zijn nogal wat oordelen niet concreet onderbouwd of klinken obligaat. Ook de positieve.
Bijvoorbeeld:

Ach. Laat maar zitten.