Een nieuw maar niet goedgekeurd beleidsplan voor toerisme

Vorige week (20 september) heeft de bevoegde schepen Jean de B̩thune voor een breed maar achteraf bekeken niet talrijk publiek een nieuw beleidsplan voor toerisme voorgesteld. Wel te verstaan voor de jaren 2013-2018. Dat is dus Рkiezer die je nu bent Рvoor de gehele volgende bestuursperiode, terwijl geen mens weet welke coalitie er dan de stad zal besturen. We zijn hier op de redactie van KW al veel gewend van dit College (aankondigingspolitiek van diverse schepenen, voorstellen van masterplannen aan de pers) maar dit slaat alles. De arrogantie van de macht ten top gedreven.

– Dat beleidsplan 2013-2018 is in het geheel niet besproken en/of goedgekeurd in de gemeenteraad. (Zo’n Raad zou dat trouwens niet eens kunnen; de eerstvolgende zitting gaat door op 15 oktober, daags na de verkiezingen.)
– Sterker nog: het beleidsplan is niet eens goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de gemeentelijke vzw Toerisme. De bestuursleden (voor zover nog bestaan) kregen pas kennis van de tekst op 20 september zelf. Dat is de schaamte voorbij. (Die Raad van Bestuur komt trouwens nog nauwelijks bijeen.)
– En dan. Nog eens goed luisteren.
Vorig jaar in november vond schepen De Béthune het geraadzaam om het bestaande beleidplan voor Toerisme (2007-2012) te evalueren en te actualiseren. U leest goed: ‘”evalueren en actualiseren van het bestaande plan”. Dat is dus niet: het opmaken van een geheel nieuw beleidsplan, en zeker NIET de opmaak van een plan voor het volgende bestuur. In het schepencollege is dan (november vorig jaar) afgesproken dat men voor die evaluatie en actualisering een aantal adviesbureaus zou aanschrijven en dat de kosten voor dat rapport maximaal 30.000 euro mochten bedragen. Welnu, de duurste offerte kreeg de opdracht: het adviesbureau Idea Consult uit Brussel (met een figuur als Toon Berckmans). 36.000 euro ! Exclusief BTW. (Schepen Jean De Béthune hoopt op een subsidie van 12.000 euro. Wij op de KW-redactie houden het eerder op 4.000 euro.)

Het vorige – uiteindelijk nog lopende beleidsplan (niet geëvalueerd en niet geactualiseerd) – is ook opgesteld door een extern bureau (het WES). Wat dat toen heeft gekost weten we niet.

In een volgend stuk wat over de inhoud van het nieuwe beleidsplan. Een primeur dus.

UPDATE
ER IS IN DE MAAND OKTOBER GEEN GEMEENTERAAD.