Geen gemeenteraad in de maand oktober !

De geachte raadsleden ontvingen vorige week een email waarbij ze te horen kregen dat het schepencollege heeft vastgesteld dat er geen bijzondere of dringende dossiers gepland zijn voor de gemeenteraad van oktober. “Het College van Burgemeester en Schepenen heeft dan ook de uitdrukkelijke de intentie geuit om geen gemeenteraad te houden in de maand oktober.”

Kortrijk centrumstad!
We herinneren ons niet dat dit ooit is gebeurd: een jaar van 12 maanden zonder gemeenteraadszitting. (In augustus is er reces.)

Nu even kijken naar de officiële site van Stad.
Daar staat te lezen dat de zitting van 8 oktober is verplaatst naar 15 oktober, de dag na de verkiezingen. Nog wel in het rood, om er de aandacht op te vestigen.