Kortrijkwatcher op retraite

Niet voor niets, beste lezer, hebt u uw elektronisch lijfblad Kortrijkwatcher al een tijdje gemist. Heel de redactie heeft zich ter bezinning teruggetrokken in een luxe-spa-hotel in de tropen. De meedogenloze machtsgreep van Quickie, hierbij gesteund door de rancune van gewezen SP-schepen De Coene en de tsjevenhaat van schepen Maddens, bracht een enorme consternatie teweeg op de redactievloer. De directie vreesde zelfs even voor het voortbestaan van de krant.

Ter illustratie. Op een bepaald ogenblik weigerde onze kuisvrouw nog om het bureau van onze stagiair-beroepsjournalist (SBJ) op te ruimen. Waarom? Gewoon omdat hij – nog jong zijnde – in onze kantoren en zelfs in stad rondzeulde met een lijstje van in zijn ogen volwaardig capabele nieuwe schepenen in de monstercoalitie. Allemaal dertigers en jonger.
Een Arne VDD bijvoorbeeld als burgemeester. Maar dus g̩̩n De Coene, g̩̩n Byttebier, g̩̩n Lemaitre, g̩̩n Maddens, en Рook geen Van Quickenborne in het College. Te oud. Sindsdien scheldt de kuisvrouw (SBJ) dagelijks uit voor JEUNIST !

En dan.
Onze onderzoeksjournalist Dieppe Troot zit sinds die beruchte verkiezingsnacht in zak en as. Hij moet een beetje krampachtig lachen met de door de stadscoalitie nu al beloofde transparantie van bestuur. Heeft tot op heden geen weet over de ware toedracht van de coup. Over de wijze waarop de mandaten worden verdeeld. Weet tot op vandaag niet wie naar Leiedal mag, of wie VLD-schepen wordt.

Tenslotte is het ook niet goed gesteld met onze senior-writer. Meer dan ooit een brombeer van jewelste. Hij weigert nog steeds om de term “stadscoalitie” in de mond te nemen. De combinatie van links met rechts en nog meer rechts-nationalistisch is en blijft voor hem iets van een monster hebben.

Maar goed.
Na enige modderbaden in ons spa-hotel en een gedegen tussenkomst van onze ombudsman is besloten dat kortrijkwatcher zoals voorheen een kritische observator van de Kortrijkse politiek zal blijven. Geen schroom zal vertonen om onze nieuwe bestuurders publiekelijk ter verantwoording te roepen, integendeel.
Onze senior-writer in het bijzonder zal niet dulden dat burgemeester en een enkele schepen de reguliere media bespelen. Wakkere burger, blijf maar uitkijken naar uw lijfblad KW !

Waarschuwing voor de pas verkozen raadsleden (deel 2)

Geachte raadsleden,
In onze vorige missive hadden we het erover dat de voorbereiding van een gemeenteraad u gemakkelijk méér dan een dagtaak kan kosten.
Maar in afwachting van uw eerste raadszitting in januari 2013 raden we u inmiddels aan om nog wat boeken te lezen over de werking en de bevoegdheden van de gemeenteraad, de gemeentefinanciën, de milieuwetgeving, de beheers- en beleidscyclus , de milieuwetgeving, cultuurbeleid, enz. Laat uw fractie (die daarvoor waarschijnlijk geld krijgt) de zgn. “gemeentelijke zakboekjes” kopen van de uitgeverij Kluwer. Zie ook eens wat de uitgeverij Politeia zoal in voorraad heeft. Lees intussen minstens wekelijks de website van de VVSG, dat is de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het ledenblad “Lokaal” is ook onmisbare lectuur.
En waaruit bestaat uw andere dagelijkse of wekelijkse lectuur dan nog?
Ja, ongetwijfeld: de weblog van kortrijkwatcher. Daarnaast de regionale bladzijden van “Het Nieuwsblad” en “Het Laatste Nieuws “. Maar gebruik kranten nooit als primaire bron voor mogelijke tussenkomsten in de Raad ! Nooit ! Daarvoor dienen de notulen van het schepencollege en andere officiële documenten van de ambtenarij.
Dan heb je nog dat “Kortrijks Handelsblad”. Durft de laatste tijd nogal eens een volle pagina wijden aan gemeentepolitiek. Maar opgepast voor kwakkels.
Voorts zijn er zovele politiek-informatieve websites die u heel regelmatig eens moet gaan bekijken. Over alle mogelijke domeinen. Zie vooral die van “vlaanderen”. En googel maar met zoektermen als cultuur, wonen, verkeer, mobiliteit, werkloosheid, armoede, begroting, – met alles wat maar in uw hoofd opkomt. De informatie is overweldigend. (Op veel van die websites kan men zich gratis abonneren.)
Vergeet natuurlijk niet de websites van uw gemeente, uw OCMW, de gemeentelijke vzw’s te raadplegen. En van uw eigenste partij !
Beste raadsleden,
Naast dit thuiswerk wachten u allerhande taken buitenhuis.
Vergaderingen, recepties, (wijk)feesten, kermissen, begrafenissen, openingen, kaartingen. Puur cafébezoek. Zonder continue aanwezigheidspolitiek staat u bij de volgende verkiezingen nergens, hoe gedegen uw dossierkennis ook is. HET IS NIET IN DE GEMEENTERAAD DAT U STEMMEN HAALT.
Groeten van uw gemeenteraadwatcher – en veel succes hoor.

Waarschuwing voor de pas verkozen raadsleden (deel 1)

Geachte raadsleden,
Proficiat zeg !
Niettemin wil de redactie van kortrijkwatcher u even onverholen waarschuwen voor de werklast die u allen te wachten staat. Tijdens de vorige bestuursperiode maakte onze gemeenteraadwatcher (hij slaat geen zitting over, is er vanaf de eerste tot de laatste minuut) het mee dat er een aantal raadsleden de brui aan gaven. Letterlijk: ontslag namen. Anderen durfden uit misplaatste schaamte de eer niet aan zichzelf houden en zaten zich dientengevolge al die jaren ter zitting (minstens 11 per jaar!) zichtbaar stierlijk te vervelen. Sommigen bedachten ingenieuze oplossingen om die tergend lange uren (soms tot 23 uur!) door te komen: gamen op het internet, collega’s via gsm lollige berichtjes sturen. Het laatste jaar was voor velen een ware marteling: men twitterde er net als pubers duchtig op los.
U kunt dus ook – zoals zovelen van uw collega’s (traditioneel ongeveer 26, naar schatting) – gewoon niks doen ter voorbereiding van de gemeenteraad. Geen kiezer die dat zal te weten komen, als u maar op een andere wijze uw P.R verzorgt. Begrafenissen bijwonen.
Beste raadsleden,
Iedere maand krijgt u thuis een dikke witte enveloppe met documenten die van pas komen in de zitting. Weegt soms een kilogram, of meer. Laat die pak maar ongeopend en begeef u maandelijks op de dinsdag vóór de gemeenteraad naar uw raadscommissie. Hoe minder vragen u stelt hoe beter. Zo’n raadscommissie duurt dan nauwelijks 15 minuten en u incasseert louter voor uw aanwezigheid 185 euro presentiegeld. Even zoveel geld krijgt als u zich op de tweede maandag van de maand vertoont in de raadzaal. Om het even hoe laat u daar aankomt of hoe vroeg u vertrekt: u tekent de absentielijst en de zitpenning is binnen.
De zaken liggen geheel anders als u van plan bent om uw eed als raadslid te honoreren.
In januari 2013 zult u namelijk zweren dat u de verplichtingen van uw mandaat trouw zult nakomen. Wel, de burgers van Kortrijk gaven u dat mandaat van raadslid in de veronderstelling dat u de beleidsdaden van het schepencollege gaat controleren.
Wat houdt dat zoal in?
Alleszins dat u wekelijks op vrijdag aandachtig de notulen van dat schepencollege gaat lezen. Anders weet u helemaal niet wat de burgemeester en de schepenen aan het bekokstoven zijn. Aan de lectuur van de notulen kunt u gerust een hele vrijdagavond wijden. Het gebeurt dat die notulen 500 tot 600 bladzijden beslaan. (Wist u niet hé? Toen u aangezocht werd om op de lijst te staan heeft men u dat niet verteld.)
U kunt thuis op de PC (gekregen van Stad) minstens wekelijks met een paswoord nog andere documenten raadplegen, met wat men hier “e-decision” noemt. Dat is een portaal van het stadsbestuur waar u als raadslid ontelbaar vele administratieve stukken (dossiers) kunt inzien. Weeral onmisbaar voor het geval u wenst te weten hoe beleid tot stand komt.
Uw kiezers schonken u een mandaat, ook omdat ze dachten dat u als raadslid zult proberen om iets te verwezenlijken. Om zelf te wegen op het beleid. Dat behelst dat u in de Raad bij bepaalde agendapunten vragen gaat stellen, of nog beter: amendementen indient. Maar om dat te kunnen, dient u uiteraard de “memorie van toelichting” bij die agendapunten te lezen. Dat document telt toch algauw méér dan 50 of 100 bladzijden. Maar in het geval u ernaar streeft om het hele dossier te kennen, moet u zich wellicht naar het stadhuis begeven. De stapel mappen die horen bij een gemeenteraad bedraagt meestal een halve meter of meer.
Kortom als u ter zitting van plan bent om enkele vragen te stellen komt u gemakkelijk aan een dagtaak. Of meerdere dagtaken (een zaterdag en een halve zondag, bijvoorbeeld) als u meent dat het moment is gekomen om vooraf een ernstig schriftelijk voorstel ter stemming voor te leggen.
Geachte raadsleden,
We veronderstellen dat u raadslid bent van een serieuze partij. Dat betekent dan dat u uw werk voor de gemeenteraad even doorspreekt met partijgenoten. Met de fractieleider alleszins. Ook dat vergt tijd. Trouwens, een partij die naam waardig houdt toch minstens één keer per maand een fractievergadering? Weeral een avondje buitenhuis…
Ja, in het tweede deel van deze brief vertellen we u nog meer over uw mogelijk tijdsgebruik als raadslid. Zeg niet dat we u niet hebben verwittigd.

Quote van de dag: “Het vreemde is dat het hem altijd lukt”

“De Morgen” van vandaag (pag.6) laat de ex-vrienden van de toekomstige burgemeester van Kortrijk aan het woord. Dat zijn er dan vier: Jean-Marie Dedecker, Louis Tobback (toch nooit vriend geweest?), Bert Anciaux en Stefaan de Clerck.

We laten de huidige Kortrijkse burgemeester Stefaan aan het woord:
“Met Van Quickenborne weet je dat hij soms politieke capriolen heeft en dat er dingen kunnen gebeuren. Zijn stijl is er een die totaal verschilt van de mijne. Krachten bundelen, duurzaam handelen tegenover wispelturigheid en wisselvalligheid. Het vreemde is dat het hem altijd lukt.”

Even verder in DM van vandaag beweert ex-vriend Bert Anciaux dat hij Quickie in de politiek heeft geloodst en dat hij Q veel heeft geleerd.
Bert !
De grote leermeester van de toekomstige burgemeester van Kortrijk is Machiavelli. Vincent heeft dat boek “Il Principe” verslonden. Het is sinds jaren zijn bijbel. (Wat kortrijkwatcher hier nu poneert is geen stijlfiguur. HET IS ZO !)

LDD beweert in DM dat Vincent geen moraal heeft. Pff.
In de bijbel van Q staat dat het doel de middelen heiligt. Dat is ook een ethiek, weliswaar geen deontologische maar wel een teleologische. Zelfhandhaving en machtsverwerving is het enige beginsel voor een politiek leider en immorele middelen blijken het meest succesvol. Daar kan schepen Wout Maddens geheel in meegaan. Dat is niet zo’n brave hoor, als hij er naar uitziet.

“CD&V heeft niets meer te zeggen”

Maandag 15 oktober om 11 uur is in een koffiezaak op de Grote Markt nog wel het doek gevallen over zovele jaren CD&V-hegemonie in centrumstad Kortrijk.
Kranten hebben het hierbij altijd over het einde van anderhalve eeuw pure alleenheerschappij van de katholieken, maar die predominantie heeft veel langer geduurd. Al met al kende Kortrijk sinds de Belgische onafhankelijkheid (1830) slechts in de jaren 1855-1864 een liberale burgemeester, ene Benoit Daneel.

Het CVP-bastion bestaat niet meer. (Het is beginnen afbrokkelen in 2000.)
Kortrijkse kiezers en zelfs gewone CD&V-militanten beseffen nog niet helemaal wat deze teloorgang betekent. Wat de partij nu overkomt.
Een ouwe rat in de politiek als ereburgemeester Antoon Sansen snapt het wél. In “Het Laatste Nieuws” van vandaag merkt hij pertinent op dat zijn partij “van de ene dag op de andere niets meer te zeggen heeft“. En dat doet pijn, zo voegt hij er aan toe.
Op de persconferentie van burgemeester Stefaan De Clerck en familie (gisterenmiddag) in café Balthazar aan de Leie zaten de CD&V-bonzen er heel sip en beteuterd bij. Totaal ontredderd, zeg maar. Bepaalde schepenen raken er overigens als het ware hun beroep en hoofdinkomen bij kwijt. Zo’n voorzitter van de intercommunale Leiedal bijvoorbeeld. Filip Santy. De OCWM-voorzitster Franceska Verhenne. Lieven Lybeer met zijn 31 mandaten zal ook wel een job krijgen in een CD&V-mantelorganistaie?

Ja, door de razendsnel uitgevoerde nachtelijke coup van Vincent Van Quickenborne is het geknakte riet gebroken.
De gedurende decennia opgebouwde machtsbasis van de christen-democraten krijgt een dreun waarvan men (zowel individueel als in groep) niet zo vlug zal herstellen. De partij wordt niet enkel buiten spel gezet in de pure gemeentepolitiek zoals die tot uiting komt in de gemeenteraad. De tentakels van de partij worden ook afgesneden in de omliggende regio. De partij verliest sleutelposities in allerhande streekorganen of organisaties zoals de politiezone VLAS, de Conferentie van Burgemeesters, RESOC, de Eurometropool, het Welzijnsconsortium, de Xpo, de Designregio. Gewichtige bestuurdersfuncties in intercommunales (IMOG, Gaselwest, crematorium Psilon, Figga, vliegveld WIV) en gemeenetelijke VZW’s (Sportplus, AGB Buda, Toerisme, Musea) raken CD&V’ers voor zes jaar kwijt. Leiedal, zowat het machtigste beleidsorgaan van de streek!
En wat met het mandaat van Francesca Verhenne in het AZ Groeninge?
En zo’n Lieven Lybeer heerste zowat in alle mantelorganisties van de hele welzijnssector: de PWA, Makkie, Mentor, Buurt- en Nabijheidsdiensten, huisvestingsmaatschappijen, enz.
En Stefaan De Clerck heeft het niet meer voor het zeggen in het Stadsontwikkelingsbedrijf. Moet pijn doen.

Gedaan ook met de arrogantie van de macht. Daar zal de nieuwe schepen Philippe De Coene graag voor zorgen. (Herinner u dat schepen De Bethune nog onlangs een beleidsplan Toerisme voorstelde dat sloeg op de gehele volgende legislatuur!)

Natuurlijk is de nieuwe “stadscoalitie” van VLD- SP.a- N-VA een anti-CD&V-coalitie.
Laat ons daar niet kinderachtig over doen.

Philippe De Coene doet er een beetje flauw over. Loochent telkens opnieuw – en wat teveel – dat hij gedreven zou zijn door rancune omdat hij in 2006 als schepen werd “buitengesmeten” uit de coalitie.
Natuurlijk is er revanchisme mee gemoeid.
VLD-schepen Wout Maddens is trouwens ook absoluut geen vergeetachtig figuur. Herinnert zich bijzonder goed bij welke gelegenheden zijn CD&V-collega’s hem in de voorbije bestuursperiode in het stof deden bijten. Hoeveel keer is hij niet briesend van woede buitengestormd uit een vergadering van het Schepencollege? Schimpend op een mediageile, hypocriete, opportunistische collega…
Maddens zag het niet helemaal meer zitten met die “kaloten”. Dat is een publiek geheim. En als flamingant ziet hij met de N-VA wél zitten.

Vertoont de nieuwe coalitie zwakke kanten?
Ja.
1. Binnen de SP.a zijn er nogal wat militanten die het samengaan van hun partij met die zwartzakken van de N-VA niet kunnen begrijpen. (Als een N-VA-schepen rechts-conservatieve toeren uithaalt kan het gaan stuiven in het partijbestuur.)
2. Het Kabinet van Philippe De Coene zal genoeg leden moeten tellen om heel speciaal mogelijke fratsen van de nieuwe burgemeester te verijdelen.
3. Er komen twee grote ego’s aan het bewind. Zullen mekaar na enige tijd vliegen afvangen. Niet onmiddellijk. En Wout Maddens als lachende derde?
4. De N-VA telt geen politiek ervaren verkozenen. Een aantal daarvan zijn zelfs politiek totaal onkundig. Hebben geen weet van elementaire zaken.
N-VA-schepenen kunnen door de mand vallen. Zonder hulp van externe experts zullen ze blunderen.
5. Het College van Burgemeester en Schepenen van de nieuwe coalitie heeft niet zoveel connecties als het vorige. Geen uitgebreid netwerk zoals Stefaan De Clerck en Jean De Bethune dat hebben. (Kan grote gevolgen hebben voor het binnenslepen van subsidies van andere overheden.)
6. Zal de nieuwe burgemeester de harten winnen van het stadspersoneel? De topambtenaren?
7. De krappe meerderheid. 22 zetels Op 41. Iemand kan het op de heupen krijgen. Na zowat vier jaar, niet onmiddellijk.

Intussen verwacht onze gemeenteraadwatcher zich aan zéér bits verlopende gemeenteraden.
Het zal lang duren eer de CD&V-raadsleden beseffen dat zij niets meer te zeggen hebben.

Begrotingstekort 2012 loopt op

Het is al sinds vorige maand bekend of al beetje vroeger, maar met de verkiezingen in aantocht vond het bestuur (het onze) het niet geweldig gepast om er veel ruchtbaarheid aan te geven.
Volgende maand pas krijgt de gemeenteraad een eerste begrotingswijziging voor dit jaar 2012 nog voorgeschoteld.

* De uitgaven in gewone dienst zijn met 4,2 miljoen gestegen en opgelopen tot 129,27 miljoen euro. Vooral te wijten aan de stijging van de personeelskosten (+1,8 mio) en van de overdrachten (+1,4 mio Рmet name m̩̩r dotaties voor politie en OCMW).
* De ontvangsten daarentegen bleven ongeveer gelijk: 118,05 miljoen euro.
* Het negatief saldo voor dit dienstjaar bedraagt dus – 11,21 miljoen euro. In de initiële begroting ging het nog om – 7,15 miljoen.

Als we rekening houden met vorige dienstjaren blijft het saldo nog negatief: – 8,27 miljoen euro.
Maar door overboekingen blijft er toch nog een batig saldo van ongeveer 400.000 euro.
Zo.
Het volgende bestuur zal dus toch moeten besparen. Welke projecten uit de verkiezingsbeloften zullen wegvallen?

Het rapport van Kortrijk: geslaagd met voldoening?

Interessant verhaal vandaag in de regionale editie Leiestreek van “Het Laatste Nieuws”. Reporter Peter Lanssens heeft het bestuursakkoord van 2006 tussen CD&V en VLD ter hand genomen en onderzocht in hoeverre de daarin geuite voornemens intussen tijdens de voorbije bestuursperiode zijn uitgevoerd. Probleem is wel dat het rapport moeilijk te meten zaken, zoals een betere dienstverlening, bewust heeft gemeden. HLN houdt dus een slag om de arm: “Deze reportage is dus geen evaluatie van het beleid”. Niettemin luidt het eindoordeel van de krant dat het bestuur geslaagd is, met voldoening.

Gelukt

Peter Lanssens heeft 40 concrete plannen (beloften) weerhouden. Ze slaan vooral op infrastructuur. Volgens zijn bevindingen zijn er daarvan 17 gelukt.
Bij bepaalde punten heeft kortrijkwatcher toch wat bedenkingen. De ontsluiting van het Begijnhofpark met de autovrije Houtmarkt is toch nog niet “gelukt”? Er is toch nog geen ondergrondse parking onder het Conservatoriumplein? De herinrichting van het speelplein De Warande is toch nog verre van voltooid? Het masterplan voor stadsgroen Marionetten: er moet nog veel gebeuren.
Er zijn nog plannen uit het bestuursakkoord totaal niet gelukt, terwijl HLN er niet over rept. De herpositionering van het Overbekeplein. De verkaveling Langwater. Het Eurodistrict werkt niet, of toch niet naar behoren. En waar staat dat nieuw politiekantoor? En hoever staat het met het project Heulebeek?
Anderzijds zijn bepaalde projecten uit het bestuursakkoord wél gelukt, terwijl HLN daar niks over zegt. Er is een handelsdistrict. Er is een inventaris van het stadspatrimonium. Er is een haalbaarheidsstudie over een nieuw zwembad. Buda en Parko zijn verzelfstandigde organisaties geworden. Er is een ledwall. Een vernieuwde stadskrant.

Deels gelukt

Volgens HLN zijn 16 plannen “deels gelukt”.
Wel, Kortrijkwatcher kijkt er toch van op als de krant zegt dat het nieuw crematorium slechts deels is gelukt. Die ovens werken toch? En is de opstart van een “brasserie van wacht” deels gelukt? Waar is die brasserie? Waar is dat horecaplan? De krant vindt nog dat het snel transport tussen het station en Hoog-Kortrijk ook deels is gelukt. Omdat er plannen zijn in die richting voor over 10 of 20 jaar? En de modernisering van het vliegveld is ook deels gelukt? Na al die jaren is er nog altijd zelfs geen nieuwe beheersstructuur.

Niet gelukt

Tenslotte zijn er volgens de krant 7 voorgenomen plannen totaal “niet gelukt”. De nieuwe bib. Het unieke inschrijvingsregister voor sociale woningen. Wonen boven winkels. Bereikbare wijkagenten (met GSM). de N328. De nieuwe fuifzaal.
Akkoord, maar Kortrijkwatcher kan er nog enkele aan toevoegen. Zie supra. Plus de stationsomgeving. De renovatie van Heule-centrum (park).

Comment

Om het beleid in de aflopende legislatuur te beoordelen zou men nog de opeenvolgende jaaractieplannen in een rapport kunnen betrekken.
Het jaaractieplan van 2007 (begin van de legislatuur) is in dit opzicht zeer leerrijk, want omvat heel concrete punten. Vele beloften daarvan zijn uiteindelijk wel verwezenlijkt, maar het heeft telkens vele jaren geduurd. De Budafabriek, de site Callens. En weet u wat er nog altijd niet is uitgevoerd? Het park op de tip van Buda-eiland (kant hospitaal). De “kop van Prado” (budget-woongelegenheden aan het begin van de Oudenaardsesteenweg).

Groot kenmerk van dit voorbije bestuur was: de traagheid van bestuur.
Je kunt dit soms zéér cijfermatig aantonen.
Bij de investeringen onderscheid maken tussen de geraamde bedragen in de begroting, de vastleggingen (verbintenissen) en de uiteindelijke aanrekeningen.
In HLN van vandaag zegt de burgemeester in een commentaar op het rapport dat Stad voor 150 miljoen heeft geïnvesteerd. Ja, moeten we dat nu nog een keer herhalen? In de periode 2007-2011 is wel voor 219 miljoen begroot, daarvan slechts 149 miljoen vastgelegd, en daarvan slechts 58 miljoen in rekening gebracht. “We hebben wat zaken uitgesteld omdat we ook zuinig willen zijn,” zegt de burgemeester nog.

Halve grote schoonmaak in Zwevegemsestraat

Op 23 mei liet burgemeester Stefaan De Clerck op grond van de drugswet vijf horecazaken voor 4 tot 6 maanden sluiten. Vier daarvan zijn gelegen in de Zwevegemsestraat. Intussen heeft de Raad van State op 5 juni de beslissing tot sluiting van Snack Oriëntal geschorst.
(De gemeenteraadsleden kregen geen inzage van dat arrest, en dat heeft het debat in de Raad van juni een totaal verkeerde wending gegeven. Slecht ̩̩n raadslid РEric Flo Рliet zijn ongenoegen blijken over de grote schoonmaak in de straat.)

Op die beruchte 23ste mei vielen net voor de middag een tiental agenten binnen in de Zwevegemsetraat 12, het restaurant Abely. De exploitant-kok – die samen met zijn bejaarde moeder het pand bewoont! – werd stante pede op straat gezet en kreeg nauwelijks de tijd om zijn eetwaren weg te bergen in de frigo en om enige spullen bijeen te scharrelen.
Nu heeft de Raad van State dus op 28 september een arrest uitgesproken waarbij de tenuitvoerlegging van de beslissing tot sluiting wordt geschorst in zoverre de duur van die sluiting verder reikt dan de dag van de betekening van het arrest.

De R.v.St. vindt een sluiting met een half jaar overdreven, want zo’n lange sluiting dreigt te leiden tot een faillissement, wat een moeilijk te herstellen nadeel is. De maatregel doet meer pijn dan redelijkerwijze noodzakelijk is voor het herstel van de openbare veiligheid en rust. Voorts vindt de R.v.St. dat Stad onvoldoende ernstige middelen aanwendt om de sluiting te verantwoorden. Politie zegt dat men in de periode van 12 tot 25 maart tenminste zesmaal is binnengegaan in het pand om aldaar drugsdealers of druggebruikers of drugs aan te treffen, maar daarover zijn geen processen-verbaal te vinden in het dossier, ook niet na herhaald aandringen.

De exploitant zit met zijn moeder nog altijd zonder woonst. (Zij vonden onderdak bij vrienden.) Onmiddellijk na de sluiting heeft hij al hulp gezocht bij de burgemeester maar die liet verstek gaan. Ook nu weer. Stefaan De Clerck reageert niet op vragen om het pand vrij te geven of om tenminste een gesprek aan te knopen met de gedupeerde vennoten van de bvba Abely.
De bvba zal dus de procedure bij de Raad van State verder zetten om te komen tot een vernietiging van de sluitingsmaatregel en bij de burgerlijke rechter vragen om schadevergoeding.

CD&V is met de huidige lijst toch een aantal stemmentrekkers kwijt…

Dat is één van de redenen waarom men bij de Kortrijkse CD&V tegenwoordig siddert en beeft.
In 2006 behaalde de partij – in kartel met de N-VA – nog 20.656 stemmen (40 procent).

De kandidaten van de NV-A zijn nu weggevallen. Het waren wel geen echt grote stemmentrekkers, tenzij misschien Lieve Vanhoute (1.367 naamstemmen toen). Maar in elk geval is men tegelijk de stemmen kwijt die destijds gingen naar Piet Vlieghe (had er 688 achter zijn naam), Frederik Vlaminck (509), Marleen Debels (552).

De grootste kanonnen bij de CD&V in 2006 waren schepen Guy Leleu (3.037 voorkeurstemmen), wijlen schepen Hilde Demedts (2.406), en Carl Decaluwé (2.263). Zijn daarenboven nog van het toneel verdwenen: Antoon Sansen (1.381 voorkeurstemmen), Jo Olivier (1.057).

Een aantal nieuwkomers en min of meer bekende figuren moeten nu redden wat er te redden valt. Ter vervanging van de verloren gegane middenstand-stemmen: de “onafhankelijken” als Monika De Crem, Gerrit Laverge, Francis Rodenbach. En de dochters van hun vader – Astrid Destoop en Carol Leleu – moeten de schade aan ACW-zijde beperken.

Het worden boeiende, ja: historische verkiezingen.