Halve grote schoonmaak in Zwevegemsestraat

Op 23 mei liet burgemeester Stefaan De Clerck op grond van de drugswet vijf horecazaken voor 4 tot 6 maanden sluiten. Vier daarvan zijn gelegen in de Zwevegemsestraat. Intussen heeft de Raad van State op 5 juni de beslissing tot sluiting van Snack Oriëntal geschorst.
(De gemeenteraadsleden kregen geen inzage van dat arrest, en dat heeft het debat in de Raad van juni een totaal verkeerde wending gegeven. Slecht ̩̩n raadslid РEric Flo Рliet zijn ongenoegen blijken over de grote schoonmaak in de straat.)

Op die beruchte 23ste mei vielen net voor de middag een tiental agenten binnen in de Zwevegemsetraat 12, het restaurant Abely. De exploitant-kok – die samen met zijn bejaarde moeder het pand bewoont! – werd stante pede op straat gezet en kreeg nauwelijks de tijd om zijn eetwaren weg te bergen in de frigo en om enige spullen bijeen te scharrelen.
Nu heeft de Raad van State dus op 28 september een arrest uitgesproken waarbij de tenuitvoerlegging van de beslissing tot sluiting wordt geschorst in zoverre de duur van die sluiting verder reikt dan de dag van de betekening van het arrest.

De R.v.St. vindt een sluiting met een half jaar overdreven, want zo’n lange sluiting dreigt te leiden tot een faillissement, wat een moeilijk te herstellen nadeel is. De maatregel doet meer pijn dan redelijkerwijze noodzakelijk is voor het herstel van de openbare veiligheid en rust. Voorts vindt de R.v.St. dat Stad onvoldoende ernstige middelen aanwendt om de sluiting te verantwoorden. Politie zegt dat men in de periode van 12 tot 25 maart tenminste zesmaal is binnengegaan in het pand om aldaar drugsdealers of druggebruikers of drugs aan te treffen, maar daarover zijn geen processen-verbaal te vinden in het dossier, ook niet na herhaald aandringen.

De exploitant zit met zijn moeder nog altijd zonder woonst. (Zij vonden onderdak bij vrienden.) Onmiddellijk na de sluiting heeft hij al hulp gezocht bij de burgemeester maar die liet verstek gaan. Ook nu weer. Stefaan De Clerck reageert niet op vragen om het pand vrij te geven of om tenminste een gesprek aan te knopen met de gedupeerde vennoten van de bvba Abely.
De bvba zal dus de procedure bij de Raad van State verder zetten om te komen tot een vernietiging van de sluitingsmaatregel en bij de burgerlijke rechter vragen om schadevergoeding.