Begrotingstekort 2012 loopt op

Het is al sinds vorige maand bekend of al beetje vroeger, maar met de verkiezingen in aantocht vond het bestuur (het onze) het niet geweldig gepast om er veel ruchtbaarheid aan te geven.
Volgende maand pas krijgt de gemeenteraad een eerste begrotingswijziging voor dit jaar 2012 nog voorgeschoteld.

* De uitgaven in gewone dienst zijn met 4,2 miljoen gestegen en opgelopen tot 129,27 miljoen euro. Vooral te wijten aan de stijging van de personeelskosten (+1,8 mio) en van de overdrachten (+1,4 mio Рmet name m̩̩r dotaties voor politie en OCMW).
* De ontvangsten daarentegen bleven ongeveer gelijk: 118,05 miljoen euro.
* Het negatief saldo voor dit dienstjaar bedraagt dus – 11,21 miljoen euro. In de initiële begroting ging het nog om – 7,15 miljoen.

Als we rekening houden met vorige dienstjaren blijft het saldo nog negatief: – 8,27 miljoen euro.
Maar door overboekingen blijft er toch nog een batig saldo van ongeveer 400.000 euro.
Zo.
Het volgende bestuur zal dus toch moeten besparen. Welke projecten uit de verkiezingsbeloften zullen wegvallen?