“CD&V heeft niets meer te zeggen”

Maandag 15 oktober om 11 uur is in een koffiezaak op de Grote Markt nog wel het doek gevallen over zovele jaren CD&V-hegemonie in centrumstad Kortrijk.
Kranten hebben het hierbij altijd over het einde van anderhalve eeuw pure alleenheerschappij van de katholieken, maar die predominantie heeft veel langer geduurd. Al met al kende Kortrijk sinds de Belgische onafhankelijkheid (1830) slechts in de jaren 1855-1864 een liberale burgemeester, ene Benoit Daneel.

Het CVP-bastion bestaat niet meer. (Het is beginnen afbrokkelen in 2000.)
Kortrijkse kiezers en zelfs gewone CD&V-militanten beseffen nog niet helemaal wat deze teloorgang betekent. Wat de partij nu overkomt.
Een ouwe rat in de politiek als ereburgemeester Antoon Sansen snapt het wél. In “Het Laatste Nieuws” van vandaag merkt hij pertinent op dat zijn partij “van de ene dag op de andere niets meer te zeggen heeft“. En dat doet pijn, zo voegt hij er aan toe.
Op de persconferentie van burgemeester Stefaan De Clerck en familie (gisterenmiddag) in café Balthazar aan de Leie zaten de CD&V-bonzen er heel sip en beteuterd bij. Totaal ontredderd, zeg maar. Bepaalde schepenen raken er overigens als het ware hun beroep en hoofdinkomen bij kwijt. Zo’n voorzitter van de intercommunale Leiedal bijvoorbeeld. Filip Santy. De OCWM-voorzitster Franceska Verhenne. Lieven Lybeer met zijn 31 mandaten zal ook wel een job krijgen in een CD&V-mantelorganistaie?

Ja, door de razendsnel uitgevoerde nachtelijke coup van Vincent Van Quickenborne is het geknakte riet gebroken.
De gedurende decennia opgebouwde machtsbasis van de christen-democraten krijgt een dreun waarvan men (zowel individueel als in groep) niet zo vlug zal herstellen. De partij wordt niet enkel buiten spel gezet in de pure gemeentepolitiek zoals die tot uiting komt in de gemeenteraad. De tentakels van de partij worden ook afgesneden in de omliggende regio. De partij verliest sleutelposities in allerhande streekorganen of organisaties zoals de politiezone VLAS, de Conferentie van Burgemeesters, RESOC, de Eurometropool, het Welzijnsconsortium, de Xpo, de Designregio. Gewichtige bestuurdersfuncties in intercommunales (IMOG, Gaselwest, crematorium Psilon, Figga, vliegveld WIV) en gemeenetelijke VZW’s (Sportplus, AGB Buda, Toerisme, Musea) raken CD&V’ers voor zes jaar kwijt. Leiedal, zowat het machtigste beleidsorgaan van de streek!
En wat met het mandaat van Francesca Verhenne in het AZ Groeninge?
En zo’n Lieven Lybeer heerste zowat in alle mantelorganisties van de hele welzijnssector: de PWA, Makkie, Mentor, Buurt- en Nabijheidsdiensten, huisvestingsmaatschappijen, enz.
En Stefaan De Clerck heeft het niet meer voor het zeggen in het Stadsontwikkelingsbedrijf. Moet pijn doen.

Gedaan ook met de arrogantie van de macht. Daar zal de nieuwe schepen Philippe De Coene graag voor zorgen. (Herinner u dat schepen De Bethune nog onlangs een beleidsplan Toerisme voorstelde dat sloeg op de gehele volgende legislatuur!)

Natuurlijk is de nieuwe “stadscoalitie” van VLD- SP.a- N-VA een anti-CD&V-coalitie.
Laat ons daar niet kinderachtig over doen.

Philippe De Coene doet er een beetje flauw over. Loochent telkens opnieuw – en wat teveel – dat hij gedreven zou zijn door rancune omdat hij in 2006 als schepen werd “buitengesmeten” uit de coalitie.
Natuurlijk is er revanchisme mee gemoeid.
VLD-schepen Wout Maddens is trouwens ook absoluut geen vergeetachtig figuur. Herinnert zich bijzonder goed bij welke gelegenheden zijn CD&V-collega’s hem in de voorbije bestuursperiode in het stof deden bijten. Hoeveel keer is hij niet briesend van woede buitengestormd uit een vergadering van het Schepencollege? Schimpend op een mediageile, hypocriete, opportunistische collega…
Maddens zag het niet helemaal meer zitten met die “kaloten”. Dat is een publiek geheim. En als flamingant ziet hij met de N-VA wél zitten.

Vertoont de nieuwe coalitie zwakke kanten?
Ja.
1. Binnen de SP.a zijn er nogal wat militanten die het samengaan van hun partij met die zwartzakken van de N-VA niet kunnen begrijpen. (Als een N-VA-schepen rechts-conservatieve toeren uithaalt kan het gaan stuiven in het partijbestuur.)
2. Het Kabinet van Philippe De Coene zal genoeg leden moeten tellen om heel speciaal mogelijke fratsen van de nieuwe burgemeester te verijdelen.
3. Er komen twee grote ego’s aan het bewind. Zullen mekaar na enige tijd vliegen afvangen. Niet onmiddellijk. En Wout Maddens als lachende derde?
4. De N-VA telt geen politiek ervaren verkozenen. Een aantal daarvan zijn zelfs politiek totaal onkundig. Hebben geen weet van elementaire zaken.
N-VA-schepenen kunnen door de mand vallen. Zonder hulp van externe experts zullen ze blunderen.
5. Het College van Burgemeester en Schepenen van de nieuwe coalitie heeft niet zoveel connecties als het vorige. Geen uitgebreid netwerk zoals Stefaan De Clerck en Jean De Bethune dat hebben. (Kan grote gevolgen hebben voor het binnenslepen van subsidies van andere overheden.)
6. Zal de nieuwe burgemeester de harten winnen van het stadspersoneel? De topambtenaren?
7. De krappe meerderheid. 22 zetels Op 41. Iemand kan het op de heupen krijgen. Na zowat vier jaar, niet onmiddellijk.

Intussen verwacht onze gemeenteraadwatcher zich aan zéér bits verlopende gemeenteraden.
Het zal lang duren eer de CD&V-raadsleden beseffen dat zij niets meer te zeggen hebben.