Waarschuwing voor de pas verkozen raadsleden (deel 2)

Geachte raadsleden,
In onze vorige missive hadden we het erover dat de voorbereiding van een gemeenteraad u gemakkelijk méér dan een dagtaak kan kosten.
Maar in afwachting van uw eerste raadszitting in januari 2013 raden we u inmiddels aan om nog wat boeken te lezen over de werking en de bevoegdheden van de gemeenteraad, de gemeentefinanciën, de milieuwetgeving, de beheers- en beleidscyclus , de milieuwetgeving, cultuurbeleid, enz. Laat uw fractie (die daarvoor waarschijnlijk geld krijgt) de zgn. “gemeentelijke zakboekjes” kopen van de uitgeverij Kluwer. Zie ook eens wat de uitgeverij Politeia zoal in voorraad heeft. Lees intussen minstens wekelijks de website van de VVSG, dat is de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het ledenblad “Lokaal” is ook onmisbare lectuur.
En waaruit bestaat uw andere dagelijkse of wekelijkse lectuur dan nog?
Ja, ongetwijfeld: de weblog van kortrijkwatcher. Daarnaast de regionale bladzijden van “Het Nieuwsblad” en “Het Laatste Nieuws “. Maar gebruik kranten nooit als primaire bron voor mogelijke tussenkomsten in de Raad ! Nooit ! Daarvoor dienen de notulen van het schepencollege en andere officiële documenten van de ambtenarij.
Dan heb je nog dat “Kortrijks Handelsblad”. Durft de laatste tijd nogal eens een volle pagina wijden aan gemeentepolitiek. Maar opgepast voor kwakkels.
Voorts zijn er zovele politiek-informatieve websites die u heel regelmatig eens moet gaan bekijken. Over alle mogelijke domeinen. Zie vooral die van “vlaanderen”. En googel maar met zoektermen als cultuur, wonen, verkeer, mobiliteit, werkloosheid, armoede, begroting, – met alles wat maar in uw hoofd opkomt. De informatie is overweldigend. (Op veel van die websites kan men zich gratis abonneren.)
Vergeet natuurlijk niet de websites van uw gemeente, uw OCMW, de gemeentelijke vzw’s te raadplegen. En van uw eigenste partij !
Beste raadsleden,
Naast dit thuiswerk wachten u allerhande taken buitenhuis.
Vergaderingen, recepties, (wijk)feesten, kermissen, begrafenissen, openingen, kaartingen. Puur cafébezoek. Zonder continue aanwezigheidspolitiek staat u bij de volgende verkiezingen nergens, hoe gedegen uw dossierkennis ook is. HET IS NIET IN DE GEMEENTERAAD DAT U STEMMEN HAALT.
Groeten van uw gemeenteraadwatcher – en veel succes hoor.