NV Zoutman eist enige rectificaties

Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot is steeds bekommerd om de wijze waarop schepen Guy Leleu telkenjare overgaat tot de aankoop van “chemische smeltmiddelen” voor de gladheidsbestrijding op wegen en fiets- en voetpaden. Nog onlangs is hier verteld dat er altijd wat aan de hand is bij die leveringen.

Dit jaar moest een eerste aanbesteding worden overgedaan wegens een misverstand over de vraag of de vermelde prijzen (van de NV Zoutman?) al of niet incl./excl. BTW moesten worden gelezen.
Bij de tweede aanbesteding heeft de inschrijver Zoutman een standaard-technische fiche toegevoegd die evenwel niet voldeed aan de specificaties van het bestek.
In een brief aan de redactie van Kortrijkwatcher heeft gedelegeerd bestuurder Peter Sobry het hierbij over een spijtig misverstand.
NV Zoutman had ook vergeten om de eerste pagina van het inschrijvingsformulier in de enveloppe te steken. Kortrijkwatcher vond dat in een laatste stuk over het telkens teriugkerend ambras met die leveringen van strooizout toch maar stom, en zelfs dom. (Overigens pakte de firma uit met de laagste prijzen.)

Bestuurder Peter Sobry zou het op prijs stellen mochten we die woorden terugnemen en onze excuses aanbieden. Dat doen we dus hierbij. En vermelden graag dat de firma Zoutman jaarlijks deelneemt aan honderden gecompliceerde aanbestedingen bij diverse overheden en daarbij nauwelijks opdrachten misloopt door administratieve fouten.

We moeten ook insinuaties over afspraken met concurrenten of met de schepen Leleu intrekken.
Het enige contact met de schepen gebeurde in die fameuze winter van 2009-2010 toen de firma onze stad voedingszout heeft geleverd om aan gladheidsbestrijding te doen. Men heeft de schepen ook een keer moeten vragen om een rechtzetting bij een verkeerde communicatie op de radio.