Voedingszout als smeltmiddel voor gladheidsbestrijding

Ja, het kan !
Tijdens de harde winter van 2009-2010 kon de traditionele leverancier Q-salt uit Gistel op een bepaald ogenblik de stad niet meer voldoende bevoorraden met strooizout. Wat is er toen gebeurd?

En wat heeft de (politiek-amorele) schepen Guy Leleu toen niet verteld?
De NV Zoutman uit Roeselare heeft ons toen uit de nood geholpen door VOEDINGSZOUT te leveren.
In de notulen van het schepencollege van die jaren is daar geen spoor van terug te vinden.
Moest daar dan geen nieuwe aanbesteding of offerte voor worden uitgeschreven?
Wat heeft dat toen gekost? Hoe is dat geregeld met de leverancier aan wie de opdracht is gegund? Kreeg die een sanctie??

P.S.
We vernemen dit nu pas omdat de NV Zoutman een kwaaie brief heeft gericht aan de redactie van Kortrijkwatcher. Daarover straks meer in een volgende editie van deze krant.