Breaking news voor belastingsplichtigen leegstand en verkrotting

Er is geen bewijs van bekendmaking van het reglement. Het belastingsreglement kan dus niet tegengeworpen aan belastingsplichtigen. Meer info volgt nog. Op deze bladzijde.
De gevolgen zijn niet te overzien…

De gemeenteraad van december 2009 keurde het belastingsreglement op leegstand, ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen goed.
Nu is het zo dat volgens de gemeentewet (art. 186) reglementen en verordeningen doorj middel van aanplakking moeten worden bekendgemaakt. De bekendmaking en de datum ervan moet verder blijken uit de aantekening daarvan in een speciaal register dat wordt bijgehouden door de gemeentesecretaris (art. 187).

Een belastingsplichtige inzake leegstand heeft nu blijkbaar ontdekt dat die registratie niet is gebeurd. Het schepencollege ziet zich daarom genoodzaakt om de geschilllenprocedure (voor de rechtbank van Brugge) met de persoon in kwestie over de belastingsaanslag te beëindigen.