Enkele sluitingen van horecazaken opgeheven: doel bereikt

Op 23 mei van dit jaar liet de burgemeester op grond van de drugswet voor vier tot zes maanden vijf horecazaken sluiten. Vier van die zaken lagen in de Zwevegemsestraat.

– De sluiting van Cap de Lau is nu opgeheven. Cap de Lau is immers failliet verklaard en de uitbater is bij vonnis van de vrederechter uitgedreven.

– De Nieuwe Pelikaan (kreeg in mei een verlengde sluiting aan zijn been) zal verbouwd tot studentenhuis.

Inmiddels is de sluiting van Snack Oriëntal door de Raad van State wel geschorst maar uiteindelijk zal dat pand wel afgebroken worden in het kader van de zuivering van de Zwevegemsestraat.
Ook de beslissing tot sluiting van resto Abely is geschorst. De eigenaars dagvaardden Stad voor de rechter en vorderen 70.041 euro voor de gederfde inkomsten en de gemaakte kosten. Ook de toekomst van deze zaak is uitermate precair.