Kortrijk 1302 is géén museum (meer)

Dat is nog niet tot iedereen doorgedrongen.
Kortrijk 1302 streeft er zelfs niet meer naar om een (regionale) erkenning te krijgen als museum. In “Brussel” (de Vlaamse regering) vindt men dat centrumstad Kortrijk al genoeg is bedeeld met twee erkende musea: het Broel- en het Vlasmuseum. Kortrijk 1302 kan nu beschouwd als een “belevingscentrum” rond de Guldensporenslag en de stadsgeschiedenis.

De exploitatie van de site van Kortrijk 1302 (in het Begijnhofpark) is nu in handen van de vzw Toerisme.
De inhoudelijke werking en de publiekswerking komt vanaf volgend jaar toe aan de Erfgoedcel.
Het collectiebeleid blijft in handen van het Broelmuseum en voor wat textiel betreft zorgt het Vlasmuseum daarvoor.

Eigenlijk zijn dat allemaal beslissingen van het huidige CD&V-VLD-bestuur. (Het nieuwe beleidsplan Toerisme 2013-2018 kwam zelfs niet voor de gemeenteraad.)
An Vandersteene uit Marke, de nieuwe schepen van cultuur is van N-VA-signatuur en zal zeker willen dat Kortrijk 1302 uit zijn comateuze toestand ontwaakt.

P.S.
De zgn. Cel Tentoonstellingen is nu geïntegreerd in de werking van het Broelmuseum. De tentoonstellingsruimte in de benedengalerij van de schouwburg zal niet meer gebruikt worden.