Dat wordt een onwezenlijke laatste gemeenteraad (2)

De bespreking van punt 5 op de agenda van gemeenteraad van morgen kan ook bijzonder bizar stemgedrag uitlokken.
De intercommunale Leiedal vraagt hierbij dat Stad voortaan zou verzaken aan het decretaal recht van terugkoop of wederovername bij de verkoop van gronden gelegen in bedrijventerreinen. Maar Leiedal weet ook wel dat zo’n belangrijke algemene beslissing pas kan genomen worden als de nieuwe bewindvoerders van de tripartite aan de macht zijn. Niettemin wil Leiedal nu reeds dat de Raad een specifieke beslissing neemt voor een verkoop van grond aan Decathlon. Indien de gemeenteraad ingaat op deze vraag wordt hiermee natuurlijk een onherroeplijk precedent geschapen. (Onze gemeentraadwatcher kijkt hierbij in het bijzonder uit naar het stemgedrag van de toekomstige burgemeester en schepenen want traditioneel zijn dat de kandidaten voor het voorzitterschap van Leiedal.)

De gemeenteraad van morgen zal ook vertegenwoordigers aanduiden om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergaderingen van intercommunales als Gaselwest, Figga, WIV (vliegveld), Imog en Leiedal. Zullen dat opnieuw uitsluitend leden zijn van de CD&V- of VLD-fractie? Krijgt de SP.A als toekomstige parner in de tripartite nu een kans? En zijn de raadsleden van de tripartite het wel eens met de vraag om zomaar alle agendapunten van die vergaderingen goed te keuren? Er liggen immers allerhande strategieën, beleids- en actieplannen op tafel. Zal de SP.A iets zeggen over de agenda van Gaselwest, onder het goedkeurend oog van de VLD-fractie?

De gemeentelijke vzw’s hebben inmiddels ook hun jaaractieplannen en bugetten voor 2013 ingediend. Het gaat om de vzw CK (de schouwburg vraagt om een naamsverandering toch?) de Stedelijke Musea, FIK, Sportplus, Groeningeheem, de Warande, Toerisme, de Ontmoetingscentra. Ook hier kunnen we ons afvragen wat het stemgedrag zal zijn van de huidige oppositiepartij SP.A en of dat stemgedrag conform zal zijn met dat van de VLD. En durft er iemand het voorstel neerleggen om de vzw FIK (Feest in Kortrijk) te ontbinden?

TOT MORGEN !