Quote van de dag: “Eens ik burgemeester ben…

Vincent Van Quickenborne in “Het Laatste Nieuws” van vandaag: “Eens ik burgemeester ben, zal het systeem geïntegreerd worden in de stadswerking.”

Met ‘het systeem’ bedoelt hij zijn gratis applicatie “Qortrijk” waarbij Kortrijkzanen via de functie “Fotofix” klachten kunnen aankaarten die Q dan op zijn beurt doorstuurt naar het stadsmeldpunt.
Met die mededeling erkent de toekomstige burgemeester impliciet dat zijn systeem onwettelijk is, met name de goedkeuring moet krijgen van de gemeenteraad.
Ook art.8 van de deontologische code voor mandatarissen moet dan gewijzigd. Daarin staat te lezen dat een mandataris de burgers in hun relatie met de administratie kunnen helpen via de geschikte kanalen en procedures.