Machtsgaring bij Philippe De Coene (breaking news)

Kortrijks SP.A-raadslid De Coene wordt in de nieuwe coalitie met VLD en N-VA begin volgend jaar schepen van sociale zaken, consumenten en ICT. Niet onbelangrijke materie. En OCMW-voorzitter!! Nu is ook beslist dat hij voorzitter wordt van de Raad van Bestuur van het gigantisch grote, nieuwe Algemeen Ziekenhuis Groeninge.
Dit is een zeer merkwaardig iets.

Om te beginnen was hij in het verleden met heel zijn SP-fractie een heftig tegenstander van het nieuwe fusie-ziekenhuis. Dat was namelijk nergens voor nodig. Het was een megalomaan project.
Ten tweede. Ten huize van burgemeester Stefaan De Clerck wordt nu waarschijnlijk bloed gespuwd. De voorzitter van AZ Groeninge is van oudsher Marie-Dominique De Jaegere. Dat is de vrouw van Stefaan.

De coup van Q krijgt een vervolg.
En waar komt nu de uitbreiding van de parking van de kliniek?

P.S.
De R.v.B. van het AZ bestaat uit 16 personen: 5 voorgedragen door het OCMW, 5 van de vzw CAZK Groeninge, 2 van de Sint-Niklaaskliniek, 2 van Maria’s Voorzienigheid, 2 van Sint-Maartenskliniek. De R.v.B kiest in zijn midden voor de termijn van zes jaar een voorzitter en een vice-voorzitter. Maar er is afgesproken dat er om de zes jaar (te beginnen op 1 mei 2007) een alternerende wisseling komt van een voorzitter-afgevaardigde uit het OCMW of een afgevaardigde van andere bestuurders. Mevrouw De Jaegere is afgevaardigde van het Christelijk Algemeen Ziekenhuis Kortrijk Groeninge, een vzw waarvan weinigen het bestaan kennen.