Quote van de dag: “Ik ben bereid…”

Vandaag laat de nieuwe (geschorste) burgemeester Vincent Van Quickenborne via “Het Nieuwsblad” en “De Standaard” weten dat “hij bereid is het verleden te vergeten” en hij hoopt van zijn collega’s hetzelfde. Hij wil de strijdbijl begraven om samen te werken aan een beter Kortrijk. En daarom heeft hij voor het verwezenlijken van grote dossiers (een project als de nieuwe stationsomgeving) meer speciaal de hulp nodig van gewezen burgemeester Stefaan De Clerck.

P.S.
Het is algemeen geweten dat Stefaan De Clerck beschikt over een enorm en machtig netwerk, niet enkel in de politieke wereld, maar in alle mogelijke milieus en organisaties. In binnen- en buitenland.
Van Quickenborne zal ook de hulp nodig hebben van voormalig schepen Jean de Bethune, nu Bestendig Afgevaardigde van de provincie. Jean was in het verleden een gewiekste poenschepper voor de Stad met het oogsten van provinciale, regionale en Europese subsidies. Hij kon dat in alle stilte klaarspelen, als geen ander.