De Kortrijkse schuld (2)

Laten we even de balansen bekijken om te oordelen over de financiële toestand van Stad. Dat is relevanter dan gewoon letten op het tekort in eigen dienstjaar.

In 2011 (laatst gekende jaarrekening) bedroegen de schulden op >1 jaar 169,8 miljoen euro. En de schulden op = of >1 jaar 35,1 miljoen.
Totaal 205,04 miljoen euro.
En hoe zat dat in 2007, het eerste jaar van de CD&V-VLD-coalitie? Schulden op >1 jaar 139,6 miljoen en die op = of <1 jaar 31,6 miljoen. Totaal: 171,27 miljoen.
Stijgingspercentage van bijna 20 procent !

En hoe zit het met het bedrag van de leningen voor de schulden op meer dan één jaar?
Eind 2011 ging het om 203,0 miljoen euro. Terugbetaald: – 52,0 miljoen. Leningen ten laste van de gemeente eind 2011 dus 151,0 miljoen euro.
Eind 2007: 156,4 miljoen. Terugbetaald: -35,3 miljoen. Ten laste: 121,1 miljoen.
(Voor de aflossingen van leningen voor schulden die binnen het jaar vervallen betaalden we in 2011 17,3 miljoen. Te betalen intresten toen: 2,8 miljoen.)

En wat dacht u intussen van de evolutie van de resultatenrekening, het verschil tussen de courante opbrengsten en de kosten?
In 2007: + 5,9 miljoen. In 2011: slechts 39 duizend euro. (In 2010 nog 10 miljoen!)

Boekhouders van steden en gemeenten zijn altijd enorm geïnteresseerd in de schuldgraad.
De totale schulden bedroegen in 2011 215,3 miljoen. Daar tegenover stond een eigen vermogen van 282,3 miljoen euro.
In 2007 ging het om een totale schuld van 180,2 miljoen tegenover een vermogen van 268,7 miljoen.
Die schuldgraad (aldus gedefinieerd) is te hoog en is slecht geëvolueerd.

Wat denkt u nu over de financiële erfenis van voormalig schepen van Financiën Alain Cnudde?
Zal de nieuwe tripartite een belastingvermindering overwegen? SP.A heeft dit toch altijd gewild? een verlaging van het tarief van de aanvullende personenbelasting.