Een ‘grappig’ lijk uit de kast, kan dat ? (2)

Als zou blijken dat voormalig schepen van Financiën de brief van de gouverneur stiekem heeft achtergehouden voor zijn collega’s (en raadsleden), dan is dat natuurlijk helemaal niet om te lachen.
Het is eenvoudig na te gaan of Alain Cnudde dit al of niet heeft gedaan. Staat er op de eerste pagina van de brief een stempel waarbij door het stadssecretariaat is aangegeven wanneer de brief is ontvangen? (Op het exemplaar dat onze KW-redactie kon inkijken is dit niet het geval.)
Gemeenten dienen een register bij te houden van de inkomende en uitgaande post. Dit register kan geraadpleegd worden door raadsleden. Vraag is dus of er in dat register een spoor te vinden is van de bewuste brief.

De reactie van Vincent Van Quickenborne is intussen wel wat overtrokken.
Hij is ‘not amused’. Vindt dat de CD@V onwaarheden vertelt over de stadskas. De nieuwe stadscoalitie zal nu alle cijfers laten onderzoeken…Ja? Weet u wat de VLD als partner van de huidige triparite altijd opnieuw vergeet te vertellen bij het beschimpen van het vorige bestuur? Dat er één en een halve VLD-schepen deel uitmaakte van het vorige College en dus – collegiaal – mede verantwoordelijk was voor het gevoerde beleid. (Van Quickenborne heeft nu vastgesteld dat het vorige stadsbestuur honderduizenden euro’s naar de sociale economie liet vloeien…)

De reactie van voormalig schepen Cnudde (in HLN van 10 januari) vergt intussen ook weer wat nuances.
– De vermindering van de dividenden uit de energiesector is budgettair toch al verteerd?
– De stijgende pensioenlasten voor het stadspersoneel zouden toch opgevangen worden door het Zilverfonds?
– Er zit, verspreid in drie reservefondsen, nog 35 miljoen? Ja?? Het saldo van het gewoon reservefonds bedraagt 7 miljoen (maar daalt volgend jaar naar 1,5 miljoen). Van het Stedenfonds ontvangen we 2,5 miljoen. Samen 9,5 miljoen. Hoeveel zit er nog in het Zilverfonds? )
– Dat er zwaar is geïnvesteerd is niet waar. De ramingen waren wel hoog, maar de vastleggingen niet, om nog niet te spreken van de daadwerkelijk betaalde facturen. In cijfers: in de periode 2007-2011 is voor 219 miljoen begroot, voor slechts 149 miljoen vastgelegd (68%) en voor… 58 miljoen aangerekend.