De Kortrijkse schuld (3)

We komen er nogmaals op terug, want de nieuwe tripartite ondersneeuwt van alles, met al dat zelfgenoegzaam en onnozel gedoe en gedrag op allerhande media. (Die het laten begaan, noteren maar.)

Hierna de financiële problemen waarmee de coalitie volgende jaren zal worstelen. En als de VLD-partner (in casu burgemeester Vincent Van Quickenborne) het heeft over bezuinigingen en een tekort van 11 miljoen in het budget van 2012, dan doet men alsof er geen enkele VLD-schepen collegiaal deel uitmaakte van het vorige bestuur.

Daar gaan we, weer even.

Een vaak gebruikte maatstaf om de financiële toestand van een gemeente te beoordelen is het begrip “uitstaande schuld“.
Dat is de som van een aantal posten in de balans:
– VII a: leningen ten laste van de gemmeente
– VII d: leasingschulden
– VII f: diverse schulden
– VIII a 1: aflossingen

Voor het jaar 2007 (eerste jaar van de coalitie CD&V met twee VLD-schepen) is de totale som van deze posten 139.797.044 euro. Dat is 1896,40 euro per inwoner.
Voor het jaar 2011 (laatst gekende rekening) geeft dit 168.331.927 euro, oftewel 2266,79 euro per inwoner (baby’s inbegrepen).
De fameuze stijging van de schuld: altijd opnieuw die 20 procent.

TER INFO.