Geen Europalia-India in Kortrijk

Stad Kortrijk heeft met een aantal evenementen al tweemaal deelgenomen aan het toonaangevende internationaal festival Europalia. Die keer toen Japan het gastland was (1989) en de andere keer met China (2010).
Dit jaar staat India in de kijker. Vanaf oktober voor vier maanden lang, in België in plaatsen als Brussel, Leuven, Louvain-la Neuve, Luik, Antwerpen, La Louvière.
Op de website van Europalia staat tot op vandaag nog vermeld dat er ook een ander staat te gebeuren in Kortrijk (Budafabriek en Broelmuseum).
Maar dat is dus niet meer waar.

Op 18 december kregen onze curatoren te horen dat het nieuwe stadsbestuur (VLD,N-Va, SP.A) geen budget wou voorzien voor de organisatie van Europalia alhier. De geplande tentoonstellingen gaan dus niet door. Via een prospectiereis hadden Isabele De Jaegere (conservator Broelmuseum) en Catherine Baelde (ambtenaar cel tentoonstellingen) nochtans al drie Indische kunstenaar gecontacteerd om iets te doen rond het thema “living traditions”. Er zou ook een tentoonstelling (met verkoop!) gewijd worden aan de sari, het traditionele kledingstuk van Indische vrouwen.
Kan niet meer.

An Vandersteene (schepen van Cultuur) en Catherine Waelkens (schepen van Financiën) willen aan het grootscheepse evenement geen 75.000 euro besteden (op een budget van 261.000 euro).
Let wel. Toen die beslissing is gevallen waren voornoemde N-VA’ers nog altijd geen schepenen in functie, had er daaromtrent nog geen enkel (nieuw) schepencollege beraadslaagd en had de tripartite nog geen bestuursakkoord, noch nieuwe begroting.

Dat is (het nieuwe) Kortrijk !