Het kabinet van de VLD-schepenen en burgemeester is boven-voltallig

Middels een persbericht liet schepen Philippe De Coene weten dat de drie SP.A-schepen zouden werken met één kabinet bestaande uit drie personen. Die medewerkers zijn intussen gekend. Of dit zal volstaan is niet zeker. Want het nieuwe bestuur voorziet uiteindelijk toch in totaal 14,5 kabinetsmedewerkers voor het College van Burgemeester en Schepenen (9 leden). Te weten: 1 kabinetschef (voor de burgemeester: Annemie Vos), 4 attachés, 6 deskundigen, (slechts) 2,5 administratieve medewerkers en één chauffeur.

De VLD-burgemeester met zijn twee schepenen heeft intussen al 6,5 medewerkers aangeworven of gedetacheerd uit de de administratie. Dat is teveel, volgens de afspraak.
Het VLD-kabinet is nu al bevolkt met 1 chef, 1 attaché, 1 deskundige, een 4/5 administratieve medewerker, een 1/2 administratieve medewerker, een 1/5 administratieve medewerker, 1 voltijdse administratieve medewerker. En 1 chauffeur. (Bij het begin van zijn bestuursperiode had Stefaan De Clerck twee chauffeurs ter beschikking.)

De drie SP.A-schepenen hebben 1 attaché in dienst, 1 voltijdse deskundige en 1 voltijdse administratieve medewerker.

Het kabinet van de drie N-VA schepenen is nog niet volledig!
Op heden werkt men daar met 2 voltijdse deskundigen en een 1/2 administratieve medewerker.

Het voorlopige totaal van alle medewerkers is nu 12. Maar men voorziet er 14,5.
Een en ander moet nog voor de gemeenteraad komen.

P.S. (1)
Kortrijkwatcher is er tijdens de vorige bestuursperiode niet in geslaagd om het aantal kabinetsmedewerkers bij te houden. Vanwege het immense verloop (vooral bij de titelvoerende burgemeester De Clerck en de waarnemende burgemeester Lybeer) raakte de redactie de tel kwijt. De formatie voorzag 16 kabinetsleden: 1 chef, 4 attachés, 10 “bedienden” en 1 chauffeur.
Maar weet er intussen iemand hoe het staat met Chris Lecluyse? Hij was al die jaren de kabinetschef van Stefaan De Clerck met een contract van onbepaalde duur!

P.S. (2)
Wat kosten die kabinetten?
Vorig jaar begroot: 844.000 euro brutolonen. Maar er zijn ook werkingskosten en die zijn moeilijk afzonderlijk te achterhalen. Voltijdsen kregen bovenop hun salaris nog een jaarlijkse vergoeding omdat hun overuren niet werden betaald. Iets van 5.000 euro?

P.S. (3)
Anecdote. Philippe De Coene was al een keer schepen. Hij vroeg toen nog een bijkomende medewerker om het werk van de andere CVP-schepenen in de gaten te houden…