Iedere schepen doet zijn zegje

Zolang de tripartite geen bestuursakkoord heeft gemaakt (en dat laat nog twee maanden op zich wachten) kan iedere schepen om de haverklap een ideetje lanceren en daarmee de pers halen.
Vandaag is het de beurt aan de schepen van bevolking, Koen Byttebier.
Volgens de ene krant (Het Nieuwsblad) heeft hij de geschenkcheques voor eeuwelingen en huwelijksjubilarissen al geschrapt, volgens de andere krant (Het Laatste Nieuws) wordt deze maatregel nog overwogen. Volgens de ene gazet krijgen de gevierden nu al een materieel geschenk, volgens de andere gazet overweegt men om de gevierden een gepersonaliseerd geschenk te overhandigen. (Toch niet uit de winkel van de schepen??)

Het lijkt er steeds meer op dat het nieuwe stadsbestuur wat aan het zwalpen is. En nu het Kortrijkse N-VA-bestuur is geschorst en onder curatele staat is er feitelijk geen eensgezind beleid van de coalitie meer mogelijk.

Wat brengt de schrapping van de cheques op als bezuinigingsmaatregel? (Als het daar om te doen zou zijn.)
Volgens het gemeentebudget 2012: 5.425 euro.

Nu men toch premies aan het schrappen is wil Kortrijkwatcher nog even wat suggesties doen.
Wat voor onzinnige – vaak electoraal bedoelde – toelagen kunnen nog geschrapt uit de begroting?
– Geboortegeschenken (sprookjesboek en pop): 5.000 euro (begroot).
– Geboortepremies: 16.000 euro.
– Begrafenisvergoeding oudstrijders: 7.337 euro.
– Inzaaien groenbemesters: 8.500 euro.
РPremies landbouwcomit̩s: 1.500 euro.
– Aanleg kleine landschapselementen: 4.000 euro.
– Subsidie hoogstamfruitbomen: 1.500 euro.
– Beschermen zwaluwnesten: 5.000 euro.
– Vereniging Westvlaamse schrijvers: 245 euro.
РKomit̩ Frans-Vlaanderen: 124 euro.
– Perskring: 279 euro.
– Mayors for Peace: 1.000 euro.
– Toelage trommel- en klaroenkorps brandweer: 248 euro.
– Toelage Kon. Geschied- & Oudheidkundige Kring: 1.899 euro.
– Toelage muziekuniformen: 4.000 euro.

P.S.
Vanaf 2 februari is de nieuwe burgemeester niet meer geschorst. De aankondigingspolitiek zal pas dan echt losbartsten.