Besparen in de “honderdduizenden” euro’s voor de sociale economie?

Schepen Philippe De Coene (SP.A) liet via WTV (13 januari) weten dat er op het stadsbudget van 10 tot 20 miljoen euro moet worden bezuinigd. En: “we gaan niet meer investeren in design maar wel in sociaal beleid.
Deze beklijvende uitspraak is niet helemaal congruent met wat burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD) liet optekenen in “Het Laatste Nieuws” (10 januari). Ook hij is van plan om te besparen, maar van die kant luidde het dat er veel te veel geld gaat naar sociale economie: “honderdduizenden euro’s” !
Over de reikwijdte van het begrip “sociale economie” valt te discussiëren, maar dat het al of niet ondersteunen van de sector behoort tot het ‘sociaal beleid’ van een gemeente valt niet te ontkennen. Vandaar dat alle Kortrijkzanen reikhalzend uitkijken naar het snoeiwerk in de begrotingsposten terzake sociale economie voor dit jaar. Welk kamp binnen de tripartite wint er in de uitvoering van het sociaal beleid? Rechts (VLD en N-VA) of links (SP.A.)?

Hoeveel geld gaat er hier ter stede eigenlijk naar de sociale economie?
Vincent! Burgemeester!
Geen honderdduizenden, maar MILJOENEN EUROOTS!

We bekijken even de begrotingsposten ‘sociale economie’ van vorig jaar. De gewone uitgaven. Zo weten we meteen wat voor activiteiten men hier beschouwt als behorende tot de sociale economie.
* De personeelskosten worden geraamd op 261.781 euro.
* De werkingskosten op 154.496 euro. (Inbegrepen 80.000 euro doorrekening loon Rik Desmet van het OCMW.)
* De overdrachten naar “werkvormen” zijn geraamd op 1.240.35 euro.
Algemeen totaal voor 2012: 1.656.712 euro. Hier en daar krijgen we wat subsidies zodat de netto-kost neerkomt op 1.583.172 euro.
Dat is dus 15 maal honderduizend. (We laten hier wel de investeringen buiten beschouwing!)

Waar gaat dat geld naartoe?
– Naar een serie vzw’s zoals Sinergiek (12.751 euro), Mentor (175.000), Jopro (121.362), Jongerenatelier (151.381), Mobiel (40.000), Constructief 50.000).
– Er zijn toelagen zoals voor Kanaal 127 (130.000 euro), buurtsport (20.000), voor ‘derden’ ((70.000).
– Er worden acties gesteund: Travak (29.661 euro), Snorko (10.000).
– Er is een Fonds voor Sociaal Kapitaal: 138.589 euro.
– Er gaat zelfs geld naar de POM West-Vlaanderen: 36.691 euro.
– Dan is er nog de diensteneconomie: 200.000 euro.

Iedereen weet dat de sector ‘sociale economie’ in de vorige legislatuur het electoraal speelterrein was van schepen en waarnemend burgemeester Lieven Lybeer.
Vooral vanaf 2008-2009 heeft hij in die sector meer en meer activiteiten kunnen (laten) organiseren en sleepte hij tegelijk alle mogelijke mandaten binnen dat imperium in de wacht.
Zie eens. In 2007 (het eerste jaar van de coalitie CD&V-VLD) raamde men de gewone uitgaven “sociale economie” nog op zowat 486.000 euro. In 2008: 648.000 euro.
Maar dan…

2009
Begroot: 1.183.294 euro.
Vastgelegd: 1.089.356 euro.
Aangerekend: 890.852 euro.
(De verhoging heeft ook te maken met enkele verschuivingen van posten, maar dat doet er niet toe: de uitgaven zijn er.)

2010
Begroot: 1.128.146 euro.
Vastgelegd: 1.016.345 euro.
Aangerekend: 864.292 euiro.

2011
Begroot: 1.635.342 euro.
Vastgelegd: 1.561.846 euro.
Aangerekend: ?