De ondernemers van de binnenstad willen geen autovrije markt

Op 11 februari heeft UNIZO-voorzitter Leopold Dekeyser ruim 125 winkeliers, detailhandelaars, ondernemers uit de binnenstad bevraagd omtrent hun mening over het al of niet behouden van de ca. 29 parkeerplaatsen op de Grote Markt.
Binnen de kortste keren lieten de betrokkenen van zich horen. Bijna iedereen (95 procent!) pleit voor het behoud en zelfs voor uitbreiding van de parkeerplaatsten aldaar. (Sommigen willen zelfs NOG een ondergrondse parkeergarage.)

Vandaag had de UNIZO-voorzitter, samen met de nieuwe centrummanager Nele Mylle, een onderhoud met niet minder dan drie leden van het schepencollege: Marc Lemaitre (SP.A), Rudolphe Scherpereel (N-VA) en Koen Byttebier (VLD).
Volgens een zopas binnengelopen – nogal lichtvoetig – verslag van de hand van de Unizo-voorzitter heeft “elk van de schepenen” zijn visie en standpunt kenbaar gemaakt. Nadere informatie over die blijkbaar uiteenlopende standpunten ontbreekt.

Er is afgesproken dat er een nieuw overleg komt in de tweede helft van maart.
Intussen zal men zoeken naar oplossingen voor het stop&run cliënteel.
Zo. Wordt dit de minimale oplossing? Enkele kortparkeerplaatsen?
De ondernemer spreekt !

P.S.
In het kopstukkendebat van 3 oktober 2012 (Aula KULAK) vond VLD-lijsttrekker Vincent Van Quickenborne (nu burgemeester) dat de Grote Markt autovrij moest worden.