Seel Seynhaeve is een toptalent ! (1)

We mogen dat hier in deze wereldwijd elektronisch verspreide krant wel even luidop zeggen, aangezien Vincent Van Quickenborne dezelfde mening is toegedaan.
De burgemeester publiceerde de evaluatie van een stadsmedewerkster op 15 januari (11:24.03 GMT) op Twitter en dientengevolge ook op Facebook. Tekst: “Seel Seynhaeve zorgt voor de Kortrijkse Stadskrant en nu a.i. de communicatie voor onze stad. Toptalent.”

In “Het Laatste Nieuws” van vandaag laat Quickie weten dat hij voortaan iedere vrijdag een medewerker van stad zal prijzen.
En verder: “Er zijn zowat 80 ambtenaren, 10 procent van het totaal, actief op Twitter. Ik moedig ambtenaren aan om Twitter te gebruiken.”
Nog wat verder: “Alle ambtenaren zijn waardevol.Ik zal de komende zes jaar iedere vrijdag iemand anders uitpikken en niemand vergeten, wees gerust.”

Deze uitlatingen van onze burgervader schreeuwen om enig commentaar.

*
De burgemeester is blijkbaar niet op de hoogte van het aantal stadsmedewerkers. Het begrotingdocument 2012 vermeldt een personeelsbestand van 911 leden. Om al zijn medewerkers (met een periodiciteit van één per week) op Twitter te vermelden heeft hij dus ongeveer drie bestuursperioden van zes jaar nodig.
*
Moeten ambtenaren wel aangemoedigd worden om te twitteren? Tijdens de werkuren? En waarover? Over alles en nog wat?
Men kan daar misschien over redetwisten, maar kortrijkwatcher vindt al dat getwitter en al dat scrollen van ambtenaren – zeker tijdens de werkuren – maar tijdverlies. Het leidt ook tot veel onbenullig getater.

We bekijken ter illustratie even enkele recente tweets van het toptalent, van Seel dus. Excuus voor de indiscretie…
– “Kan verkeren jonkheer. Alweer. Zitten onderts in hoochie coochie, lekker rustig hier.”
– “Waar zijn die edele ridders?”
– “Je bent zo’n vier maand te vroeg, maar taartjes zijn altijd welkom.”
– “Tss… en ik maar geloven dat je nog elke dag eens aan mij denkt.”
– “Thx voor de zwaaizwaai.”

Zo gaat het er dus aan toe, op het stadhuis, onder de medewerkers.

*
Er zijn “criticasters” die beweren dat het niet gepast is om ambtenaren publiekelijk te beoordelen, zo oppert (LPS) nog, de journalist van “Het Laatste Nieuws”.
De burgemeester is niet onder de indruk. “Alle ambtenaren zijn waardevol.” En hij zal de komende jaren niemand vergeten, wees gerust.
Welnu, er zijn redenen om zo’n publieke beoordelingen van een burgemeester over zijn ondergeschikten waarlijk ongepast te vinden, – zelfs volstrekt ongeoorloofd.
Daarover meer in een volgend stuk. (Overigens zijn niet alle “ambetantenaren” waardevol…Waarom zijn er dan evaluaties nodig?)

(…)