Het schepencollege volhardt in de boosheid

Dat huidige bestuur van liberalen, vlaams-nationalisten en sossen gedraagt zich niet fatsoenlijk, beleefd uitgedrukt.

In een vorig stuk vertelden we hier hoe het tripartite-schepencollege een bevel tot betaalbaarstelling gaf voor een factuur van receptiekosten zonder het visum van de gemeenteontvanger en zonder de handtekening van de stadssecretaris. De heren Jan Vanhoutte en Geert Hillaert (om ze even bij naam te noemen) gingen niet akkoord met die betaling omdat die slaat op een niet-verplichte uitgave. Zo’n “facultatieve” uitgave mag immers niet gebeuren zolang er geen stadsbegroting (2013) is goedgekeurd en men moet werken met voorlopige kredieten.

Iedereen weet dat.

Nu heeft het nieuwe schepencollege vorige week aan de financieel beheerder (dat is de ontvanger) en de stadssecretaris opdracht gegeven om een bedrag van 1,2 miljoen euro als overbruggingskrediet ter beschikking te stellen aan het autonoom gemeentebedrijf “Stadsontwikkeling Kortrijk”. Bij die beslissing is niet gezegd dat de secretaris met de betalingsopdracht moet wachten tot in april, d.w.z tot het stadsbudget 2013 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid is goedgekeurd. En wat gaat de ontvanger doen? Zal hij instaan voor die girale betaling? Wanneer? Het gaat hier om een soort lening aan het SOK, en dat mag zeker niet in een periode waarbij men werkt met “voorlopige twaalfden”.

Dezer dagen zal de nieuwe coalitie nog een uitgave verrichten die (moreel gezien ook zeg!) niet kan. Voor 10.750 euro. Het schepencollege heeft namelijk beslist om begin maart deel te nemen aan de tuinbeurs “TuinXPO. Daarvoor moet men allerhande materiaal kopen.

Moord en brand

Zie.
Kortrijkwatcher heeft als informatieve electronische krant (en in het kader van burgerjournalistiek) ten allen tijde en zonder perskaart de helse en droeve plicht om u – Kortrijkzanen – dit alles mede te delen want je leest over die voorbeelden van onbehoorlijk bestuur niets in de gazetten.
Net zoals voorheen noteren onze plaatselijke persjongens zonder veel of enige voorkennis wat ze nu eenmaal voorgeschoteld krijgen. (De gehele redactieploeg van Kortrijkwatcher is op school anders opgevoed.)

Zonder bestuursakkoord en zonder budget (2013) kan men geen stad besturen. Concreet: tot in april is geen enkele serieuze beleidsdaad mogelijk. Geen enkele nieuwe uitgave.

Toen het vorige bestuur (coalitie CD&V en VLD) in 2012 gedurende twee maanden (januari-februari) probeerde een bewind te voeren zonder begroting, schreeuwde de toenmalige oppositie moord en brand. De Progressieve Fractie van toen (SP.A en Groen) eiste meteen ook dat de gemeenteraad een lijst zou krijgen van de financiële verrichtingen uit die periode van twee maanden. Net om na te gaan of er geen onwettige uitgaven zouden gebeuren. En om aan te tonen dat er in die tussentijd geen beleid kon worden gevoerd. Stad lag plat!

P.S.
Het SOK heeft dat bedrag van 1,2 miljoen euro nodig wegens een tekort aan liquiditeiten. (Al jaren… ) De kosten voor de verkaveling Bouvekerke (gronden eigendom van Stad) raamt men op 2,3 miljoen en SOK heeft 1,14 miljoen tekort. De opbrengsten van de verkoop van percelen (geraamd op ca. 5 miljoen) verwacht men pas eind dit jaar en in de loop van volgend jaar. SOK geniet nog altijd van 2,7 miljoen overbruggingskredieten die nog niet terugbetaald zijn aan Stad. Moet kunnen.