Schepen Koen Byttebier nieuwe voorzitter van Leiedal?

Veiligheidshalve plaatsen we nog een vraagteken achter de titel van dit stuk. Je weet nooit, in de politiek.
Maar zonder kink in de kabel zal de Algemene Vergadering van de intercommunale op dinsdag 26 maart Koen Byttebier (VLD) verkiezen als opvolger van Filip Santy. (Die AV gaat door in het stadhuis van Waregem om 18 uur en is – jawel! – openbaar.)
Hoeveel energie vanuit het Kortrijkse stadhuis deze deal met andere gemeenten en vennoten en politieke partijen heeft gekost, dat is het geheim de goden. Démarches allerhande. Telefoons. SMS’en. Etentjes. Onderhandelingen. Compromissen. Beloften.

Koen Byttebier heeft als zelfstandige winkelier én als schepen al een goed gevulde dagtaak. Bevoegdheden als lid van het College : bevolking, personeel, facility, burgerzaken, administratieve vereenvoudiging.

Nu komt hij aan het hoofd van de intercommunale Leiedal, een heuse firma.
Het gaat om een samenwerkingsverband van 13 gemeenten uit de regio. Balanstotaal in 2011: 67,3 miljoen euro. Bedrijfsopbrengst: 21,8 miljoen. De firma bemoeit zich met alle mogelijke beleidsdomeinen, ook grensoverschrijdende. Maar gelukkig kan de voorzitter terugvallen op een directeur (straks Filip Vanhaverbeke) met zowat 50 medewerkers en 20 leden van de Raad van Bestuur. Toen voormalig schepen Filip Santy in 2008 voorzitter werd van de firma liet hij heel openhartig in de pers weten dat hij om de twee weken een dagje of zo actief was voor de intercommunale. (De Raad van Bestuur komt immers pas om veertien dagen bijeen.)
Koen zal dus zijn hobby’s (lopen en twitteren) nauwelijks moeten verwaarlozen. Maar zijn weblog www.metplezier.be lijdt er wel onder.