Personeelsuitgaven stagneren

De nieuwe tripartite heeft gisteren zijn budget 2013 voorgesteld aan de papieren perse (die van de dode bomen) en die van de elekrto-magnetische stralingen.
Voor de dummies.
De door het volk verkozen raadsleden zullen die gegevens met commentaar pas volgende week aan de bevolking kunnen verstrekken.

Dat de nieuwe coalitie (zeker op instigatie van de liberale burgemeester) zou snoeien in de personeelsuitgaven, dat was al langer geweten. Weliswaar niet onderworpen aan enige participatie. Qua de 10 prioriteiten.
We gaan bezuinigen door gewoon een aantal vertrekkende personeelsleden niet meer te vervangen. (KW komt daar later op terug.)

In tegenstelling met wat men veelal denkt,hield men die uitgaven in de vorige bestuursperiode toch tamelijk onder controle.
Vanaf 2007 tot en met 2011 kennen we de begrotingsrekeningen en dus de juiste – daadwerkelijk betaalde – bedragen: de vastgestelde uitgaven en de netto-uitgaven.

* We zien dan ten eerste dat die bruto-uitgaven in die vijf jaren zijn gestegen met 11 procent, en netto met 10 procent. Dat is volstrekt normaal. De gemiddelde norm voor het stijgingspercentage voor die periode was jaarlijks zowat 3 procent. Er zijn nu eenmaal voor het personeel kostprijsverhogende factoren waar een gemeente geen vat op heeft: indexeringen, stijging pensioenbijdragen, baremaverhogingen en anciënniteit.
* Een interessante vaststelling is nog dat onze personeelsuitgaven in verhouding tot het totaal van de courante uitgaven nooit meer dan 40 procent bedroegen. Dat is in vergelijking met de Vlaamse gemeenten bijna een krachttoer te noemen. Het gemiddelde in het land was 42 procent. In nogal wat gemeenten benaderde men de 50 procent.

Hierna een tabelletje voor de jaren waar we de rekening van kennen. We geven eerst de bruto-loonkosten met tussen haakjes het percentage t.o.v. de totale gewone uitgaven en dan de netto-kosten.
– 2007: 38,52 miljoen euro (38,7 %) – 33,94 miljoen euro
– 2008: 40,96 mio (39,1 %) – 35,12 mio
– 2009: 43,53 mio (38,8 %) – 37,75 mio
– 2010: 42,17 mio (37,1 %) – 35,25 mio (een daling!)
– 2011: 44,13 mio (36,3 %) – 37,55 mio

Voor 2012 kennen we enkel de bruto-uitgaven: 47,29 miljoen (36,5 procent van de begroting).
Voor 2013 gewaagt een foto op Facebook van een bruto-loonkost van 48.000.000 euro. (Dat is wel een heel rond getal.) Het totaal van de begrote (gewone) uitgaven is 128.486.70 euro. (Ook gezien op Facebook…)

De stijging ten opzichte van vorig jaar is dus absoluut te verwaarlozen.
Men schrijft dit toe aan het feit dat er dit jaar 25 afvloeiingen gebeuren en daarvan 17 (voltijdse equivalenten) NIET zullen worden vervangen. Volgens burgemeester Vincent levert dit een besparing op van 1,2 miljoen euro. Met andere woorden: zonder deze maatregel zouden onze personeelskosten de kaap van 50 miljoen benaderen…

Gedurende deze bestuursperiode zouden er 104 banen niet worden vervangen en moeten we in het personeelsbestand gaan van 850 naar 746 VTE.
In principe zou men 1 op 3 vertrekkenden niet vervangen.

Dit roept wat vragen op, waarover een andere keer meer – alhier in deze KW-electronische krant.