Quote van de dag: “schuldenloos door het leven stappen”

Aldus besluit centrumburgemeester Vincent Van Quickenborne (van centrumstad) zijn eigenstige kommentaar bij de begroting 2013 in “Het Kortrijks Handelsblad” van vandaag (pag. 16):

“Dan is de schuld van 11,22 miljoen euro weggewerkt en kunnen we vanaf 2016 schuldenloos door het leven stappen.”

Als Vincent het heeft over een schuld van 11 miljoen bedoelt hij het begrote tekort in het dienstjaar 2012. (Het vorige.) Dus het verschil tussen de (gewone) ontvangsten en uitgaven in dat jaar en zonder rekening te houden met het saldo van de vorige jaren en de overboekingen. Het geraamd resultaat voor 2012 was – 8,2 miljoen.
(De jaarrekening met de werkelijk gerealiseerde uitgaven en ontvangsten is waarschijnlijk nog niet gekend.)

Maar hoe zit het eigenlijk met onze schuld? Daarvoor moet men kijken naar de laatst opgemaakte balans (jaar 2011).
Schulden op meer dan 1 jaar: 169,8 miljoen. (Miljoen, in euroots!)
Schulden op < of = 1 jaar: 35,1 miljoen. Vergelijk dat bedrag met het eigen vermogen: 282,3 miljoen euro. Bij die schulden die binnen het jaar vervallen steken dus ook de aflossingen van leningen (17,3 miljoen) en de te betalen intresten (2,8 miljoen). P.S. (1) Titel van het stuk in dat Handelsblad, grote kop : "SCHULDENVRIJ TEGEN 2016″.
Mensen onthouden dat. In feite is dat toch misleidende journalistiek.

P.S. (2)
Op dezelfde bladzijde van het Kortrijk Handelsblad is er nog een kolom gewijd aan de uitgaven in diverse diensten, voor dit en vorig jaar. Bij de dienst “Algemene Financiën” staat een intrigerend zinnetje verscholen.
“Vooral de schulden zijn (hier) een probleem. In 2013 wordt daar een bedrag van bijna 22,5 miljoen euro ingeschreven, in 2013 was dat bijna 19,5 miljoen.” Met andere woorden: de schulden zijn gestegen!!