Breaking news: besluit milieuvergunning crematorium vernietigd

Zopas meldt de website van de Raad van State het nieuws dat het besluit van de Vlaamse Regering waarbij een milieuvergunning werd verleend voor de uitbating van het crematorium te Kortrijk (“Uitzicht” van de intercommunale Psilon) is vernietigd.
Het arrest 222.750 dateert al van 7 maart maar is (nog?) niet toegankelijk, of… het bestaat niet, – zo krijg je te lezen als je de link aantikt.

De Vlaamse overheid zou ten onrechte gebruik gemaakt hebben van een uitzonderingsbepaling uit de stedenbouwreglementering die een afwijking van de gewestplanbestemming mogelijk maakt voor openbare diensten en gemeenschapsvoorzieningen. De uitzonderingsbepaling geldt enkel voor stedenbouwkundige vergunningen maar niet voor het verlenen van een milieuvergunning.

De (nieuwe) milieuvergunning is door minister Joke Schauvlieghe verleend op 9 februari 2012.
Er was al een negatief advies vanwege de adjunct-auditeur van de Raad van State op 11 februari 2012.

P.S.
Het arrest van de R.v.S geeft niet in het minst een oordeel over eventuele milieuhinder. Het gaat om een pure procedurekwestie.