Korpschef politie schrijft brief aan schepencollege

De nieuwe tripartite gaat de toepassing van de retributie op valse alarmmeldingen versoepelen. De “boete” van 125 euro per interventie van de politie blijft onveranderd, maar die zal pas toegepast worden vanaf de derde onterechte interventie.
Dit nieuwe reglement is bijna unaniem (twee onthoudingen) goedgekeurd in de gemeenteraad van vorige maandag 25 maart. Eigenaardig is wel dat het vorige schepencollege (CD&V-VLD) eind vorig jaar die retibutie voor 2013 al had geschrapt! Men vond het reglement niet meer in overeenstemming te brengen met de huidige maatschappelijke context. In een klimaat van een steeds maar toenemend aantal inbraken en pogingen daartoe promoot de overheid zelf het aanbrengen van alarminstallaties.

Werkelijke opbrengst in 2011: 12.650 euro.
Begroot in 2012: 14.000 euro.
Begroot in 2013: 4.000 euro

Raadslid Maarten Seynaeve (VB) behoort tot de zeer zeldzame raadsleden die in het stadhuis de stukken gaat raadplegen.
In het dossier over de retributie op valse alarmmeldingen stak een e-mail van de korpschef Stefaan Eeckhout. Dat gebeurt niet zo vaak en kan wijzen op een zeker tekort aan (mondeling, informeel) overleg met de burgemeester.
Wat nu voorligt – aldus de korpschef – is een verwaterde versie van wat de vorige coalitie al had voorgesteld, en die is toen al door de politie negatief geadviseerd, omdat het “een vreselijk tijdrovende administratieve procedure inhoudt die tot eindeloze betwistingen aanleiding zal geven. Alvast onze preventiedienst, die al gehalveerd is, kan deze bijkomende administratie niet aan. Als het college vindt dat er te weinig draagvlak is voor dergelijke retributie, wordt ze best afgeschaft, in plaats van deze verwaterde versie te lanceren”.

Het botert niet tussen de korpschef en het nieuwe College.
Zo bijvoorbeeld liet Stefaan Eeckhout al meerdere keren via de pers weten dat hij een verhoogde controle op de snelheidsovertredingen in de zone 30 niet echt ziet zitten. Het korps heeft daar te weinig apparatuur voor, te weinig mankracht. En vooral: de meting is in veel gevallen technisch onmogelijk, wegens te veel obstakels.
En in het “Plan voor een Nieuw Kortrijk” kan de nieuwe tripartite nauwelijks verbergen hoe men verlangt naar de dag dat de korpschef met pensioen gaat.