Maar Q wou als senator Pinkstermaandag ooit schrappen als wettelijke feestdag…

Dat is toch raar, dat de gazetten dat niet weten of willen weten. De embedded press, op lokaal vlak.

Toen Vincent Van Quickenborne (nu VLD) nog senator was (voor SPIRIT dan) en géén Kortrijks raadslid of burgemeester, wou hij per se het aantal wettelijke feestdagen beperken, met name tot: nieuwjaar (1 januari), Pasen, Feest van de Arbeid (1 mei), Nationale Feestdag (21 juli), Kerstmis (25 december). Anderzijds zou de Vlaamse (11 juli), de Franse (27 september) en de Duitse Gemeenschap (15 november) wel hun feestdag krijgen.
Zouden dus geschrapt worden: Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Maria-Hemelvaart, Allerheiligen, Wapenstilstand.

Dat wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de wettelijke feestdagen (stuk 2-208/1) is door de toenmalige senator ingediend op 29 november 1999, in overweging genomen op 21 januari 2000 en ingeschreven op de agenda op 18 oktober 2000. Het is (zoals intussen nog andere in dat genre) een stille dood gestorven door ontbinding van de Kamers in april 2003.

De TIJDELOZE motivering van de afschaffing van net die feestdagen was kort en krachtig: we behouden enkel die feestdagen “waarvan een grote meerderheid van de publieke opinie nog de exacte betekenis weet te appreciëren en in te schatten”.

Het huidige voorstel om Pinkstermaandag te schrappen als wettelijke feestdag zou heden ten dage op de tafel van het (federale) begrotingsconclaaf liggen en zou gesteund worden door de CD&V-voorzitter Wouter Beke en de nieuwe minister Van Financiën Koen Geens.
Prompt liet Van Quickenborne aan de pers (dus aan zijn VLD-minister Alexander De Croo?) weten dat hij niet opgezet was met dat voorstel.
Hij is nu Kortrijks burgemeester en vreest voor een terugval van het aantal deelnemers aan de Kortrijkse Sinksenfeesten die volgens hem alhier 100.000 mensen op de been brengen. 100.000 mensen alhier dus die de exacte betekenis van de Sinksenfeesten weten te appreciëren en in te schatten.

Maar wat met Paasmaandag? In het wetsvoorstel van de senator was letterlijk sprake van “Pasen”.

P.S.
Wie houdt de jeugdzonden bij van Asap?