“Gewoon Arne” is niet helemaal gewoon ! (2)

VLD-raadslid (kersvers) Arne Vandendriessche heeft via een bewust gestuurde en ongeziene hetze tegen de Wenstoren op de Grote Markt in 2012 laten ontdekken dat het kerstgebeuren 2012 veel geld heeft gekost. (Weet voor geen barst over bedragen van vorige jaren. Die 60.00O euro vooréén fotograaf bijvoorbeeld.)

Op zijn weblog heeft hij dan maar onmiddellijk gepleit voor een drastische verlaging van de kosten van de grote evenenementen met niet minder dan 30 procent van de effectief gedane uitgaven in 2012.
De rekening van dat jaar is nog niet officieel gekend (die komt er normaal gezien in mei) maar Arne heeft het in zijn hoedanigheid van lid van een “informeel politiek feestcomité” opportuun en welvoeglijk geacht om die kosten nu al op te vragen. We kijken nu wel uit of hij op de eerstkomende gemeenteraad met die cijfers gaat uitpakken.

Hier op de KW-redactie kennen we de bedragen die voor de grote evenmenten van 2012 zijn begroot. Misschien kan Arne zich even gewoon bezinnen over de vraag waar hij die bezuinigingen met 30 procent zou kunnen doorvoeren.
– Gewoon, zomaar op het totaalbedrag? Dat was geraamd op 527.717 euro.
– Of op de personeelskosten? Die schatte men op 46.202 euro.
РOf wil hij schrappen in de overdrachten aan organisaties van grote evenementen? De toelage voor FIK bedroeg 223.100 euro. Die voor het zomercarnaval 32.500. Voor Kortrijk Cong̩: 20.000. En voor evenementen van derden: 18.050 euro.
Arne! Wie ga je wat afpakken?

Arne!
In de begroting 2013 – die u hebt goedgekeurd!- is het totaalbedrag van de uitgaven voor grote evenementen VERHOOGD met zowat 31.000 euro. Is nu 558.034 euro geworden.

Ho Arne.Het is mogelijk dat u dat niet weet. Maar hoe komt dat?

Inzake werkingskosten valt vooral de verhoging op van de “prestaties van derden” (+95.788 euro). Er is eigenlijk maar één heel opvallende vermindering van een toelage te bespeuren. Met name die voor de gemeentelijke VZW “Feest In Kortrijk”. Een daling met 71.100 euro tot 150.00 euro.

Arne!
En wat schrijft nu de voorzitter van FIK (raadslid Koen Byttebier, nu VLD-schepen) aan het Schepencollege in zijn evaluatie van de voorbije werking van zijn eigenste gemeentelijke vzw?
Dat de toelage van Stad aan FIK niet realistisch is om de Sinksenfeesten en “Winter in Kortrijk” uit te bouwen…

Arne!
Zal u in de volgende gemeenteraad van 15 april een begrotingswijziging voorstellen en ter stemming brengen? Met een nauwkeurige aanduiding van de posten waar er moet en kan bezuinigd?

P.S.
In “Het Laatste Nieuws” van 5 april rept het gewoon raadslid niet meer over zijn fameuze 30 procent. “We zullen meer met minder doen,” zo zegt hij. “Niet enkel door subsidies binnen te halen (dat is ook belastinggeld – KW), maar ook door meer in te zetten op sponsoring.” (Dat is al een keer geprobeerd met de vzw “Kortrijk Bruisende Stad” van toenmalig schepen Stefaan Bral.- KW.)