“Gewoon Arne” is niet helemaal gewoon ! (3)

UPDATE ONDERAAN

Op de komende gemeenteraad van 15 april komt het evaluatierapport van de vzw “Feest in Kortrijk” ter sprake. Punt 60. Gezien zijn voorstellen in verband met het Kortrijkse evenementenbeleid is dit voor VLD-raadslid Arne Vandendriessche een unieke gelegenheid om nu maar eens zijn maidenspeech af te steken.
Hij kan dan gewoon even toelichten hoe men met minder geld (verlaging van het budget met 30 procent) meer en kwaliteitsvollere evenementen kan organiseren.

Op zijn weblog houdt Arne een pleidooi voor de installatie van een goed uitgebouwde, gestructureerde “dienst evenementen”. Een nieuw vehikel.
Kan het raadslid dat voorstel straks even nader toelichten? Arne vindt het namelijk al te gek dat allerhande evenementen telkens door andere personen (ambtenaren) worden georganiseerd. Wil Arne nu een nieuwe vzw oprichten ter vervanging van de FIK, of anderzijds een nieuwe (zevende) dienst vestigen binnen de administratie? En met welk personeel? nu de nieuwe tripartite heeft beslist om een rist ambtenaren niet meer te vervangen. Het is niet duidelijk.

Even een parenthese, gewoon om Arne te helpen in de voorbereiding van zijn tussenkomst op de komende zitting.
Er is al geruime tijd en in alle stilte gewerkt aan een nieuw organogram voor de stadsdiensten. In het oude systeem – dat me dunkt in feite nog grotendeels in voege is – waren er vijf beheer-directies (met slechts twee directeurs) en zes beleid-directies (met zes directeurs). De vijf waren (of zijn): communicatie en recht (met een directeur), ICT, financiën, facility (met een directeur), personeel en organisatie. De zes: burger en welzijn, sport, cultuur, mobiliteit en infrastructuur, stadsplanning en ontwikkeling, leefmilieu. En dat verklaart ook het feit dat de organisatie van ieder evenement afzonderlijk helemaal logisch pastte bij een of andere beleid-directie. Dat had niets te maken met wat Arne in zijn weblog als “verdeel en heers” politiek bestempelt.

Het nieuwe organogram werkt met een managementteam dat bestaat o.a uit drie directeurs-mandaathouders die elk verantwoordelijk zijn voor drie clusters-beleidsdomeinen: “mens” (directeur: Nils Vanantwerpen), “ruimte” (Frederik Chanterie), “bedrijfsvoering” (Domien Desseyn).

Volgens de gazet (“Het Laatste Nieuws” van 5 april) zou raadslid Vandendriessche met zijn ‘informeel politiek feestcomité’ (met twee schepenen, maar niet die van toerisme) werken aan een nieuwe overkoepelende structuur voor grote evenementen. “Er komt één leidende ambtenaar, maar ieder evenement krijgt eveneens zijn eigen projectmanager.” De gazet vermeldt zelfs al enkele namen van managers: Marnix Theys voor Sinksen, Dries Vandenberghe voor de zomerconcerten.

In de zitting van 15 april zal raadslid Arne dit allemaal nader toelichten en inpassen in het nieuwe organogram. Waarbij we dan tot de vastelling zullen komen dat – net als voorheen – ieder evenement door iemand anders (andere dienst) wordt georganiseerd. Iets wat Arne compleet belachelijk vond.

Arne is er nog van overtuigd dat Kortrijk een evenementenstad moet worden. En dat Kortrijk hiermee jonge gezinnen zal aantrekken.
Ook hierover zal Arne enige uitleg verschaffen in zijn maidenspeech. Empirisch onderbouwd.

Nog een voetnoot, alleen voor Arne.
Je vertelt nog op uw blog dat de vroegere vzw “Kortrijk Bruisende Stad” (die je verkeerd benoemt) van schepen Bral relatief goed werkte en om onduidelijke redenen vervangen werd door de vzw FIK. Arne! Lees eens wat oudere stukken op kortrijkwatcher. Het ontslag van Bral en zijn luitenanten had met een centenkwestie te maken. In de pers nam men zelfs het woord ‘fraude’ in de mond. De vzw FIK heeft daar later moeten voor opdraaien. Vraag het maar aan de voorzitter, uw VLD-schepen Koen Byttebier.

UPDATE
In het nieuwe organogram komt er dus een directie “Mens en Samenleving”.
Nu is onlangs bepaald met acht teams: onthaal, burgerzaken, samenleven, bibliotheek, kunstacademie, cultuurcentrum, DNA (?), sport. En daarnaast nog toegevoegd een overkoepelend team “Evenementen en Verenigingen”.