Naar een nieuwe organisatie van de stadsadministratie

Met het uittekenen van een nieuw organogram is men al bezig sinds de herfst van 2011. Jawel: 2011 !
De vroegere matrixstructuur met vijf beheersdirecties (met 2 directeurs) en zes beleidsdirecties (met 6 directeurs) bleek nodeloos ingewikkeld. Men hoopt nu de overgangsperiode waarin de oude en nieuwe structuur naast elkaar blijven bestaan te beperken tot 1 september van dit jaar.
In het voorontwerp (dat nog voor de gemeenteraad moet komen) onderscheidt men nu drie grote (beleids)directies met elk hun eigen teams.

1. Directie “Mens en Samenleving” met 8 teams:
– Onthaal
– Burgerzaken
– Samenleven
– Bibliotheek
– Kunstacademie
– Cultuurcentrum
– DNA (?)
– Sport
(Tiens, waar zit het onderwijs? En het conservatorium? En de gebiedswerking?)
Deze directie beschikt daarnaast over een overkoepelend Team “Evenementen en Verenigingen” en enkele staffuncties die men zal vastleggen op basis van het plan “Nieuw Kortrijk”.

2. Directie “Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling” met 4 teams:
– Bouwen, Milieu en Wonen
– Ruimtelijke Planning en Realisatie
– Wegen, Afval en Parken
– Economie, Leren (??) en Werk
Ook hier is er een beperkte staf voorzien en verder twee coördinator-rollen rond duurzaamheid en rond stadsprojecten.

3. Directie “Bedrijfsvoering” met 4 teams:
– Exploitatie
– Kernadminstratie (hierin steekt financiën)
– “Projecten” of “Verandering” (??)
– Klant en Service

*
En om het opnieuw wat ingewikkelder te maken is er naast (of boven?) deze drie directies nog een
Team “Strategisch Programmamanagement” (de vroegere Strategische Cel) en
– een Team “Communicatie en Recht”.
*
En in het Managamentteam (MT) zijn de leden: de stadssecretaris, de financieel beheerder (ontvanger), de drie directeurs-mandaathouders, de Strategisch Coördinator en het hoofd van de “kanselarij”. (Me dunkt is dat de leider van het team “Communicatie en Recht”).
De burgemeester heeft in het MT enkel een raadgevende stem.

P.S.
Geen ambtenaar die niet beeft voor onze nieuwe burgemeester.
(Maar dat zeggen ze dan niet. Maar de bodytaal is duidelijk. Het zwijgen vooral.)