Een trieste burenruzie

De VZW Woon en Zorg H.Hart (Budastraat) dagvaardt Stad om te verschijnen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg!
Een gebouw van de zorgresidentie paalt aan de achterzijde van de Budafabriek waar Stad in het voorjaar 2012 vele (en dure) renovatiewerken heeft laten uitvoeren. Doorheen de dakbedekking zou water ingesijpeld zijn in een drietal kamers van het Zorgcentrum. De gemene muur en de buitenmuren van beide panden raakten verzadigd met regenwater. De geleden (water)schade raamt de brandverzekeraar van het H.Hart op minstens 25.000 euro. En van die kant legt men de verantwoordelijkheid voor de insijpeling bij Stad (die erfpachter is, geen eigenaar van het fabriekspand). Met name vanwege een gebrek aan onderhoud en een gebrekkige organisatie van de renovatiewerken aan de voormalige fabriek Desmet-Dejaegher
Wat indien het H.HART gelijk krijgt van de rechter? Zal Stad dan de aannemer van de renovatiewerken verantwoordelijk stellen?
Maar!
Als ik me goed herinner was overeengekomen dat het H.Hart een deel van de werken zou helpen bekostigen, meer speciaal ook de dakwerken!

P.S.
Kwam de zaak voor op 8 april?
Is er al een uitspraak?