De steunverlening van het OCMW in cijfers (1)

Daar wordt veel over gezaagd, zonder kennis van zaken…
Vandaar wat reële cijfers voor het voorbije jaar. Want de steunverlening is – uitgedrukt in geld – in tegenstelling van wat men zou kunnen vermoeden GEDAALD.
Onder de algemene “steunverlening” verstaan we de toekenning van leefloon, “pure” steun, verblijfskosten bejaarden, bejaardenhulp, verblijfkosten onthaalhuizen en plaatsing kinderen.

Evolutie van de bruto-uitkering leefloon (zonder art.60 want die bedragen worden volledig terubgbetaald)
2010: 4,26 mio
2011: 4,03 mio
2012: 4,11 mio (+1,92 procent)

Evolutie van de netto-uitkering leefloon
2010: 1,20 mio
2011: 1,15 mio
2012: 1;05 mio (-8,53 procent)

Evolutie van het totaal de bruto-steunverlening
2010: 12,08 miljoen euro.
2011: 12,23 mio
2012: 11,95 mio (-2,38 procent)
Het OCMW kan evenwel allerlei vormen van steun recupereren, vooral door de terugbetaling van het leefloon door de hogere overheid.

Evolutie van het totaal van de netto-steunverlening
2010: 2,20 mio
2011: 1,89 mio
2012: 1,48 mio (-21,55 procent)

De “pure” bruto-steunverlening
2010: 5,83 mio
2011: 6,22 mio
2012: 5,85 mio (-5,8 procent)

De “pure” netto-steunverlening is merkwaardig veel kleiner
2010: 921.664 euro
2011: 748.563 euro
2011: 642.459 euro (-14,18 procent)

Bron:
de pas goedgekeurde OCMW-rekening 2012
.