Breaking news: CD&V vraagt dringende bijeenroeping van de gemeenteraad

De CD&V-fractie telt 15 leden en dat is voldoende om de voorzitter van de Raad te verplichten tot het bijeenroepen van een speciale gemeenteraad. Datum: donderdag 2 mei om 20 uur.
De aanleiding van het CD&V-verzoek is het recente voornemen van de politiekorpschef Stefaan Eeckhout om vroegtijdig met pensioen te vertrekken. Een an ander heeft namelijk betrekking op het stedelijk budget, de kantoorpolitiek, of is het gevolg van het optreden van de burgemeester.
De CD&V wenst tevens dat de korpschef ter zitting wordt gehoord.

De fractie vraagt dat de gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen volgende opdrachten zou geven:
1. Herschikking van het budget 2013 opdat minstens de indexering van de lonen bij de politie kan worden verzekerd.
2. Verder zetten van het sinds lang voorbereide nieuwbouwproject voor de lokale en federale politie op Kortrijk-Weide.
3. Het op korte termijn voorleggen van een plan tot hervorming van de lokale politie vanuit een streekvisie op integrale veiligheid.

P.S.
– De politiezone VLAS heeft nog altijd geen begroting 2013. Dat wil zeggen dat men al vier maanden “werkt” met “voorlopige twaalfden”. Ongezien is dit.
– Er was een politieraad voorzien op 6 mei?