KVK heeft geld nodig (1)

UPDATE (4)
Nieuwe Schepen van Sport zat er voor spek en bonen bij. Niemand weet of zij (nog) iets mag zeggen, of ze wel iets weet te zeggen.

UPDATE (3)
Persjongens hebben geen enkele vraag gesteld. En schepen van Sport heeft niets gezegd. En persverslagen zijn onvolledig.

UPDATE (2)
Burgemeester kreeg – op eigen verzoek dus – ietwat te eten wat anderen niet was gegund: biefstuk met frieten. Staat ook niet in de krant.

UPDATE (1)
Het KVK-bestuur – geflankeerd door de burgemeester en schepen van Sport – gaf op vrijdag 26 april over de middag een persconferentie over de hier behandelde zaak. Hadden de persjongens al voorafgaand dit stuk op KW gelezen? Dan hebben ze de juiste vragen kunnen stellen!! De beslissingen die men op de persconferentie heeft weergegeven (we zeggen met opzet niet: “toegelicht”) moeten overigens nog bekrachtigd in het schepencollege van volgende maandag 29 april
.
————————————————————————————————————–

Blijkt dat er investeringen en aanpassingswerken nodig zijn in ons aller Guldensporenstadion.
Absoluut noodzakelijk en dringend zijn werken aan de onderste gradins en het dak van tribune 2 (de statribune).
Daarnaast zijn er nog een aantal andere “aanpassingen” nodig zoals het verhogen van de lichtsterkte, extra vakken ‘outside seats’, platformen voor de pers en een nieuwe VIP-ruimte onder tribune 1.

Er is hierover al uitgebreid gepalaverd tussen delegaties van Stad (vier ambtenaren plus de stadsontvanger plus de schepen van sport én de burgemeester) en anderzijds de traditionelen van KVK (Luc Demeyere, Mathias Leterme – zoon van – en Patrick Turcq). De vertegenwoordigers van de cvba “Kortrijk Voetbal” stellen immers een aantal financiële eisen die niet conform zijn met de zgn. gebruikovereenkomst zoals die in juli 2011 door de gemeenteraad is goedgekeurd.
Toen is o.a. afgesproken
– dat KVK voor het onderhoud van de terreinen en voor de kosten van energie en water jaarlijks een forfaitaire werkingstoelage krijgt van 212.500 euro (geïndexeerd is dat nu 215.197 euro);
– dat KVK ieder jaar (op 1 september) een vaste investeringssubsidie krijgt van 150.000 euro.

Die investeringssubsidie is cumuleerbaar, evenwel tot het maximumbedrag van 450.000 euro is bereikt.
Momenteel bedraagt het beschikbaar bedrag 322.000 euro, d.w.z. de restanten van vorige jaren inclusief de 150.000 euro van dit jaar (die nog moet uitbetaald in september).
Dat bedrag van 322.000 euro is ruim voldoende voor de twee hierboven genoemde noodzakelijke werken aan de statribune.

Maar wat wil de Koninklijke Voetbalclub Kortrijk nu?
1. De onmiddellijke uitbetaling van de investeringsubsidie van dit jaar én de restanten (dus de 322.000 euro).
2. De onmiddellijke uitbetaling van de investeringssubsidie voor de komende jaren (dus vijfmaal 150.000 euro!).
Totaal: 1.072.000 euro.

Dit is in meerdere opzichten in strijd met de overeenkomst van midden 2011.
Zo is toen bepaald dat Stad de investeringssubsidie pas uitkeert na voorlegging van de nodige overtuigingstukken en het voorafgaand bekomen van een visum van Stad én voorlegging van de facturen met de berekening van de netto-kost van de gedane investeringen (aftrek van sponsoring en BTW).

Benieuwd wat het Schepencollege hieromtrent zal agenderen in de gemeenteraad van mei. Er is trouwens een budgetwijziging nodig indien men ingaat op de vraag van KVK.

P.S. (1)
In de gebruiksovereenkomst van 2011 staan nog een aantal niet-materiële voorwaarden waaraan de club nog altijd niet heeft voldaan. Geen raadslid dat daar zal op wijzen. Politiekers zijn uiterst bang van voetbalsupporters.
P.S. (2)
In 2010 is nog beslist dat KVK van Stad (dat is van ons) “bij wijze van sponsoring” 350.000 euro krijgt, gespreid over tien jaar.
P.S. (3)
Zoals hier vroeger al gemeld worstelt de club volgens de laatste balans met een schuldenlast van 3,6 miljoen.
P.S. (4)
Als het ooit maar enigszins te pas komt, brengt kortrijkwater – te pas en te onpas – het onvergetelijke adagium van de nieuwe N-VA-schepen van Financiën ter sprake: “Het geld dat niet opbrengt voor de stad, geven we niet uit.”
P.S. (5)
De gebruiksovereenkomst KVK-Stad zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 juli 2011 kreeg toen 22 ja-stemmen van CD&V-VLD en 14 onthoudingen van SP.A-Groen-VB en onafhankelijk raadslid Eric Flo.