Veel vacante betrekkingen in ons gemeentelijk onderwijs

Heel veel, ja, maar allemaal deeltijds.
In de Gemeentelijke Basischool gaat het wel om een aantal betrekkingen (16?) voor 24 uren en één keer voor 36 uren (een ICT-coördinator).
In het Stedelijk Conservatorium gaat het om 20 deeltijdse betrekkingen gaande van 1 uur over 13 en 17 tot 19 lesuren.
In de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten:
– lagere graad: 10 betrekkingen voor een totale opdracht van 37 uren;
– middelbare graad: 11 betrekkingen, meestal slechts voor 1 lesuur
Рhogere en specialisatiegraad: 10 betrekkingen waarvan ̩̩n voor 8 uren (de ICT-co̦rdinator).

Best eigenaardig lijkt ons dat die vacante betrekkingen (enkel??) medegedeeld worden aan personeelsleden die per 1 januari van volgend schooljaar de voorwaarden voor een vaste benoeming vervullen. Even de N-VA-schepen van onderwijs bellen?