“Uitstekend nieuws voor de omwonenden van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem”

De lokale afdeling van “Groen” heeft de eerste kwartaalcijfers 2013 van de luchthaven EBKT kunnen inkijken en concludeert daaruit triomfantelijk-ironisch, middels een persbericht van vandaag (zie de titel hier boven dit stuk) dat het slecht is gesteld met onze regionale luchthaven.
Het aantal vliegtuigbewegingen (van alle soorten vluchten) daalt, en de verkoop van brandstof is ook niet om over naar huis te schrijven.
Kortom: daarmee komt de rendabiliteit andermaal onder druk te staan en die economische rendabiliteit weegt niet op tegen de ecologische impact.

Wat een demagogisch stuk van “Groen”!
Men baseert zich dus op kwartaalcijfers van de eerste drie maanden van dit jaar (met dat barslecht weer zeg, met de economische crisis, met het gebrek aan internationale beurzen, enz.)
Eerlijker ware geweest als de Groenen even de documenten “Evaluatierapport 2007-2013” en het “Ondernemersplan 2013-2019” hadden ter hand genomen om daaruit wat meer relevante cijfers te bekommentarieren.

Het jaaraantal vliegtuigbewegingen

РVoor het buitenlands professioneel verkeer waren de topjaren 2007 (3.652 bewegingen, inclusief vracht) en 2008 (3.522 bewegingen). Na de recessiejaren zijn er nu toch indicaties van herstel. We gaan van 2.233 bewegingen (in 2009) naar 2.475 (2012). En gemiddeld genomen is er sinds 2002 een positief parcours afgelegd met in 2012 per saldo 18,6 procent m̩̩r buitenlands professioneel verkeer dan tien jaar eerder.
– Het overige vliegverkeer (recreatie, scholing en training) ging er in de beschouwde bestuursperiode 2007-2012 op vooruit. Van 25.473 bewegingen naar 29.828 (2012).

De ecologische impact

Als “Groen” het daarover heeft, bedoelt de partij vooral het aantal (potentieel) gehinderden. Meer speciaal de geluidsoverlast. Door allerhande passende milieumaatregelen kon men dat getal sinds jaren steevast laag gehouden: 20 à 40, één enkele keer 52 (in 2008). Het aantal klachten per jaar – zo’n 15-tal – is al een hele tijd stabiel maar zou de laatste tijd kunnen gestegen zijn vanwege het helikopterverkeer. (Klachten komen ook steeds van dezelfde personen, van ene Rudy Dewilde uit Bissegem op kop.)
En wat Groen wellicht niet weet is dat onze luchthaven sinds september 2010 deelneemt aan het Europees procect “Green sustainable airports”.

De financies

– Het netto-resultaat van de opbrengsten min de kosten is enkel en alleen negatief geweest in 2010: -54.104 euro. Dat netto-resultaat daalt weliswaar sterk: van 42.373 euro (2011) naar 3.246 euro (2012).
– Momenteel (resultaatverwerking 2012) bedraagt het over te dragen verlies -342.626 euro. Het gecumuleerd verlies was ooit hoger: -665.567 euro in 2006.

Een vraag die “Groen” zich nooit is stelt deze: waarom moet een vliegveld per se winst maken en de spoorwegen, autoroutes en waterlopen dan weer niet?

P.S.
Gisteren was er een Algemene Vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV). Publiek mag zo’n vergadering van een intercommunale bijwonen. Geen groene jongen te bespeuren. Maar ‘s anderendaags wel persberichten verspreiden….